Nickerie.Net, donderdag 12 januari 2006  


Streekziekenhuis Nickerie wil aanpassing ligdagtarieven

Richenel Small

Nickerie - Otto Dewanchand, voorzitter van het stichtingsbestuur van het Streekziekenhuis van Nickerie (SZN),  blijkt een voorstander te zijn van aanpassing van de ligdagtarieven. Hij deed dit nadat hij het cijfermateriaal had gepresenteerd van het afgelopen jaar van het SZN tijdens een bijeenkomst in verband met de afsluiting van het jaar 2005. Daarbij gaf Dewanchand aan dat de ziekeninrichting in het afgelopen jaar een tekort heeft gehad van ongeveer 1 miljoen Surinaamse dollar.

Foto : De voorzitter van het stichtingsbestuur van het Streekziekenhuis Nickerie, Otto Dewanchand (midden op de voorgrond) heeft bij de jaarafsluiting van deze instelling gepleit voor verhoging van ligdagtarieven. Links van hem zit Rawien Changoer, direkteur van het SZN en rechts de specialist Lim A Po als vertegenwoordiger van de medische staf.Volgens hem kan dit tekort structureel worden teruggedrongen door de ligdagtarieven aan te passen. De voorzitter van het bestuur riep ook het personeel op om mee te werken aan kostenverlaging binnen het ziekenhuis.

Dewanchand kondigde vier grote projekten aan die in 2006 uitgevoerd zullen worden. Deze zijn : de bouw van een nieuw kantoor voor de afdeling administratie, een laboratorium, een andere direktieruimte en het verplaatsen van de garage naar de Waterloostraat. De voorzitter van het stichtingsbestuur van het SZN kondigde bij de gelegenheid ook aan dat er prestatieformulieren per 1 januari geintroduceerd worden, zodat nauwkeurig nagegaan kan worden hoe het personeel werkt.

Brian Tjon Kwie Sem zei als voorzitter van de vakbond binnen het SZN dat het de vakorganisatie is gelukt om in 2005 een collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten met de direktie van deze instelling. Dit in tegenstelling tot andere ziekenhuizen in Suriname. Hij prees de inzet van het personeel in het afgelopen jaar. Volgens de vakbondsman is zijn bestuur bezig met het realiseren van vaste aanstellingen en hebben de noodzakelijke bevorderingen ook de aandacht. 

De hoofdverpleegkundige in de ziekeninstelling, zr. Meijerhoven, maakte ook gewag van het feit dat per zelfde datum landelijk het verpleegkundige dossier zal worden geintroduceerd en dat het noodzakelijk zal zijn dat verpleegkundigen naar de Anton de Kom Universiteit gestuurd zullen moeten worden om een opleiding te volgen.

Foto : De voorzitter van het stichtingsbestuur van het Streekziekenhuis Nickerie, Otto Dewanchand (midden op de voorgrond) heeft bij de jaarafsluiting van deze instelling gepleit voor verhoging van ligdagtarieven. Links van hem zit Rawien Changoer, direkteur van het SZN en rechts de specialist Lim A Po als vertegenwoordiger van de medische staf. 

Bron/Copyright:

Suriname Times

,02-01-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics