Nickerie.Net, vrijdag 06 januari 2006  


IMF hamert op diversificatie economie Suriname

Groeiprognose 2006 opnieuw 5 procent

Paramaribo - Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft in een korte nota aan het ministerie van Financiën gewaarschuwd voor de sterke afhankelijkheid van Suriname van de fors toegenomen verdiensten van grondstoffen. Dit maakt de fiscale en macro-economische situatie ‘hoogst kwetsbaar.’ De economie heeft enorm geprofiteerd van de zeer gunstige wereldmarktprijzen van goud, bauxiet en olie en deze voordelen moeten serieus worden aangewend om richting diversificatie te gaan voordat het tij keert.

Hervormingen moeten voorkomen dat het verdiende geld weer snel wordt opgesoupeerd, een midden-lang beleid en uniforme wisselkoers dienen te worden geïntroduceerd en de private sector moet met wetsproducten worden ondersteund in haar concurrentiestrijd. Er is op gewezen dat de toch nog relatief hoge inflatie in Suriname en de reële wisselkoers die vanaf 2002 opgewaardeerd is met totaal 22 procent, de concurrentiepositie van niet-mijnbouw sectoren heeft geërodeerd.

Economische groei in 2006 wordt – gesteund door de mijnbouwsector – geprojecteerd op vijf procent. Het begrotingstekort van 12 procent zal naar ongeveer een half procent vallen, ook weer ondersteund door de florissante grondstoffenprijzen en meer-opbrengsten uit de brandstofbelastingen. De inflatie wordt ook na de verhoging van de brandstofproducten beteugeld door een strak fiscaal beleid. Exporttoename zal de afname van geldovermakingen uit het buitenland overschaduwen, het begrotingstekort drukken en de staatsreserves zelfs opvoeren met 15 miljoen US dollar.

Het IMF stelt in haar verslag, uitgegeven na haar evaluatie van de Surinaamse economie in november vorig jaar, dat als de internationale prijzen van de mijnbouwproducten op midden-lange termijn kelderen, dit een immense bedreiging zal vormen voor de fiscale-, prijs- en wisselkoersstabiliteit in Suriname. Op korte termijn zal het aanwerven van nieuwe ambtenaren, het geven van meer subsidies en optrekken van ambtenarensalarissen moeten worden nagelaten. De Centrale Bank krijgt de taak de groeiende monetaire reserves nauwgezet te monitoren en beneden de nominale groei van het bruto binnenlands product (bbp) te houden en als nodig, het beleid aan te scherpen.-.


Ondanks vooruitgang Suriname daalt op lijst ‘Economische vrijheid'

door Ivan Cairo

Paramaribo - Latijns-Amerika en het Caribisch Gebied zijn het afgelopen jaar economisch vrijer geworden. Dat stelt de Amerikaanse economische denktank ‘The Heritage Foundation' in zijn woensdag uitgegeven ‘Index of Economic Freedom 2006'. Volgens de samenstellers van het rapport een welkome verandering in vergelijking met het rapport over 2004, toen de economische situatie statisch was gebleven.

Surinames score:    2005 2006   
Handelsbeleid       4.0 4.0  
Begrotingsdruk    4.3  4.0 -0.3
Interventie regering    3.0  3.0  
Monetair beleid    5.0  4.0 -1.0 
Buitenlandse investeringen    4.0 4.0  
Bankwezen/Financiering    4.0 4.0  
Lonen en Prijzen     3.0 3.0  
Eigendomsrechten     3.0 3.0  
Regelgeving    4.0  4.0   
Informele sector    5.0 3.0  -2.0

Ondanks de grootste vooruitgang in tien jaar valt Suriname toch terug op de ‘Index voor Economische Vrijheid,' die aangeeft in welke mate er economische vrijheid heerst in een land. Suriname staat met 3.60 op de 129ste plaats tussen 161 landen, terwijl het land met 3.93 in 2005 nog op 101ste plaats stond. De verbetering is echter nog marginaal. De publicatie van het rapport vindt jaarlijks plaats en is een gezamenlijke activiteit van het gezaghebbende ‘The Wall Street Journal' en ‘The Heritage Foundation'. Vijftien landen in de regio, inclusief Suriname hebben vooruitgang geboekt, terwijl tien achteruit zijn gegaan en één, Jamaica, stationair is gebleven. Drie landen uit de regio behoren tot de tien die wereldwijd het sterkst achteruit zijn gegaan. Slechts één land in de regio, en wel Suriname, behoort tot de tien die wereldwijd de meeste vorderingen hebben geboekt. Surinames vooruitgang met 0.33 punt, op drie na de beste prestatie, is echter nog onvoldoende om het land uit de categorie ‘grotendeels onvrij' te trekken Begrotingstekorten vormen het grootste economisch probleem. De begrotingslast voor de regering scoort dit jaar 0.3 punt beter, terwijl ook het monetair beleid 1 punt sterker is geworden. Ook de waardering voor de informele sector is verbeterd met 2.0 punt, waardoor Surinames overall-score 0.33 punt beter is dan in het 2005-rapport. Het bruto nationaal product (BNP) is gesteld op 988,8 US miljoen dollar en het BNP per hoofd van de bevolking op 2.257 US dollar. In het verslagjaar importeerde Suriname voor ruim 524 US miljoen dollar. Het meest wordt geïmporteerd uit de Verenigde Staten van Amerika (31.6%), Nederland (18.7%), Trinidad & Tobago (11.1%), China (6.9%) en Japan (6.4%). Met de export haalde Suriname in 2005, 240.3 miljoen US dollar binnen. Amerika was de grootste importeur van Surinaamse producten en diensten (24.4%), gevolgd door Noorwegen (19.2%), België (13.1%) en Frankrijk (10.6%).-.

De beoordeling wordt in cijfers variërend van 1 tot 5 weergegeven. Een lager cijfer geeft een goede performance weer, terwijl een slechte prestatie wordt aangegeven met een hoger cijfer. Dus hoe lager de score, hoe beter het land ervoor staat.-.

Bron/Copyright:

,06/01/2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics