Nickerie.Net, maandag 09 januari 2006  


NDP stuurt aan op rassenrel

Paramaribo - De uitspraken gedaan door de top NDPíer Robby Malhoe in de editie van Dagblad Suriname van 6 januari 2006 geven een duidelijk beeld waar de NDP naar toe wil met het onderzoek en vervolging van de 8 decembermoorden die hebben plaatsgevonden in 1982. Robby Malhoe heeft in duidelijke bewoordingen gemeld dat indien het proces doorgaat, er rassenrellen zullen uitbreken in ons land. Ook gaf hij mee dat VHPí ers het varkentje moeten wassen voor de NPS, daar de hele justitieketen wordt uitgemaakt, volgens Malhoe, door VHP- ers.

Zo een poging om de december gebeurtenissen in een politieke sfeer te brengen werd reeds eerder gedaan door de NDP in de persoon van Henk Herrenberg in een andere krant het afgelopen jaar. Echter heeft de NDP geen weerklank gevonden bij de samenleving. Nu tracht men weer nieuw leven in te blazen door een andere NDPíer de uitspraak te laten doen in de hoop dat mensen zullen reageren om het verhaal van Malhoe waarheid te laten worden. De uitspraken van Robby Malhoe zijn volledig misplaatst en hij slaat de plank volledig mis. Ten eerste is alleen de minister van Justitie en Politie, Chandrika Santokhi, door de politiek benoemd daar het kabinet een politiek kabinet is. Maar het is bekend van Santokhi kan meegaan met de gedachte van de VHP, maar voert zijn taak uit als ervaren gewezen commissaris van politie. De overige mensen die toevallig deel uitmaken van de justitieketen zijn wel personen van hindostaanse komaf, maar dat betekent niet dat ze VHPíers zijn. De NDP wil graag die indruk wekken en tracht de samenleving op een dwaalspoor te brengen. Waar de NDPíer Malhoe de plank ook misslaat, is dat het proces van december 1982 niets te maken heeft met creolen en/of hindostanen.

Overigens zijn van de 15 personen die vermoord zijn, er ook hindostanen tussen. De daders hebben op dat moment van hun gruwelijke daad geen rekening gehouden wie hindostaan, creool of mulat was. Voor hen moest iedere in hun oog zijnde vijand opgeruimd worden. De NDP tracht het volk te misleiden, vooral de jongeren die haast niets af weten van die dagen. Indien men het in een sfeer kan brengen van een kunstmatige rassenstrijd zal men trachten een voedingsbodem te zoeken om de regering af te zetten. In dat licht moet dan ook de uitspraak van Malhoe gezien worden die ook zei dat het politiek klimaat dezelfde instabiele situatie is als in de jaren tachtig. Wat hij niet heeft gezegd, maar zeker bedoeld 1980. Het is bekend dat de NDP onder leiding van Desi Bouterse met scenarioís te werk gaat. Het afgelopen jaar heeft men een mislukte poging gedaan om de regering -Venetiaan te doen afzetten. Thans moet er een nieuw klimaat worden gecreŽerd om weer op straat te gaan. Hiervoor moeten een aantal zaken in stelling gebracht worden. Eťn van de zaken is Bouterse te profileren als een nationale held. Ėťn voor de NDP maar ook ťťn die de verkiezing niet heeft gewonnen. Men hoopt dat onder maatschappelijke druk de regering het besluit zal nemen af te zien van het proces. Welk besluit bevoegd is te nemen in belang van de nationale harmonie.

Maar ook de NDP weet dat onder leiding van Venetiaan dat niet zal gebeuren en moet de zaak een nationale zaak worden. De gebeurtenissen rond december 1982 hebben niets te maken met het volk. Het zijn acties die destijds zijn ondernomen door de militaire machthebbers welke acties niet gedragen werden door het volk van Suriname. De acties van december 1982 hebben er toe geleid dat de militaire machthebbers onder internationale druk kwamen te staan welke uiteindelijk geleid heeft tot verkiezingen. De internationale gemeenschap van vandaag draagt er zorg voor dat een ieder die zich schuldig heeft gemaakt aan Mensenrechtenschendingen, vervolgd wordt. Dit proces om personen die zelfs de macht hadden, te vervolgen begon na de beŽindiging van de Tweede Wereldoorlog. Het Neurenbergproces gaf de aanzet waarbij de wereld toen te kennen gaf dat zonder verantwoording aan de Wereldgemeenschap, men niet vrijuit kan gaan bij misdaden begaan tegen de mensheid. De processen van Neurenberg zijn de in de Duitse stad Neurenberg gehouden processen tegen de nazi-oorlogsmisdadigers.

De processen begonnen op 20 november 1945 en duurden tot 1 oktober 1946, toen het vonnis werd uitgesproken. Het proces werd geleid door de Grote Vier, de Verenigde Staten van Amerika, de Sovjet-Unie, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. In het geval van de gebeurtenissen van december 1982 hebben de verdachten waarbij de voorzitter van de NDP de hoofdverdachte is, ook het recht zich te verdedigen. Die ruimte heeft men vanwege het democratisch principe van ons land. Een recht dat men velen niet gegund heeft in de donkere dagen van ons land. Het is verwachtbaar dat het volk zich niet zal laten uitlokken tot een kunstmatige rassenstrijd, ťťn die er niet bestaat, maar wordt gecreŽerd ter bescherming van personen en om regeermacht te verwerven. Zaak is dat binnen ons democratisch bestel het vast staat dat niemand onschendbaar is, met uitsluiting waarbij dit expliciet is aangegeven in de grondwet.

 

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname

,09-01-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics