Nickerie.Net, woensdag 11 januari 2006  


Internationaal rechtsgeleerde Robert Hewitt: ‘suriname riskeert internationale veroordeling bij boycot 8-decemberproces’

Geplaatst: 10/01/2006

Paramaribo - Robert Hewitt, internationaal rechtsgeleerde en lid van de ‘Allied Collective’, een mensenrechtenorganisatie die achter de schermen opereert, vreest dat het tot een internationale veroordeling komt als Suriname, c.q. de politiek gehoor geeft aan de oproep van bepaalde personen om het 8-decemberproces geen voortgang te doen vinden. Hewitt gelooft ook niet in een waarheidscommissie, zoals door voormalig Defensieminister Ronald Assen en enkele oppositiepartijen, is voorgesteld.

Als voorbeeld haalt hij aan de behandeling van de bezwaarschriften van enkele verdachten. Al de verdachten hebben aangegeven niet op de lijst thuis te horen en kan tegen deze achtergrond geen genoegen worden genomen met een waarheidsvinding, omdat de waarheid daardoor helemaal niet aan het licht zal komen. Het ligt in de bedoeling om eind januari of begin februari een aanvang te maken met het strafproces in de moord op 15 prominente burgers op 8-december 1982. Hoofdverdachte Desi Bouterse tevens NDP -voorzitter, heeft meerdere malen de politieke verantwoordelijkheid voor de daad opgeëist en heeft zelf aangegeven niet persoonlijk aanwezig te zijn geweest op het moment dat de mensen vermoord werden en dat hij ook geen opdracht daartoe zou hebben gegeven. Volgens Hewitt is 8-december een feit en moet het,- zonder een schuldige aan te wijzen,- tot een veroordeling komen. De nabestaanden hebben trouwens zelf al gezegd hun recht internationaal te zullen zoeken, indien het proces wordt geboycot. Suriname, c.q. de politiek moet het volgens Hewitt niet zover laten komen. Als voorbeeld haalt hij aan de Resolutie 260 A van de VN. Die geeft aan dat mensen die zich schuldig maken aan genocide en misdaden tegen de menselijkheid, niet vrijuit mogen gaan.

Dat ook gezegd wordt dat er een rassenstrijd zal uitbreken, indien het proces doorgaat, snapt Hewitt niet. Hij kan zich niet voorstellen dat zulke opmerkingen worden gemaakt, nota bene, door een parlementariër. Tegenover DBS zou NDP - parlementariër Robby Malhoe gewaarschuwd hebben voor het uitbreken van een rassenstrijd als het 8 -decemberproces doorgaat. Het creools deel binnen het NF( NPS) zal volgens hem de VHP onder druk zetten om de daders van de decembermoorden te vervolgen. Hij geeft een vertekend beeld van zaken’, zegt Hewitt. Op 8 december zouden er niet alleen creolen vermoord zijn, maar ook Hindostanen. Beide bevolkingsgroepen, maar meer nog, heeft Suriname er baat bij dat er opheldering komt in deze slepende kwestie.

Sheila Mijnals

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname

,11-01-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics