Nickerie.Net, donderdag 12 januari 2006  


Geen rijstschaarste op komst

NIEUW NICKERIE - "Er kan geen sprake zijn van een eventuele schaarste aan rijst in de komende periode , omdat er meer dan 17.000 hectare padie is ingezaaid. Dit is voldoende om de lokale markt te voorzien van haar hoofdvoedsel." Dat zegt parlementariėr Soedeshchand Jairam (PVF/AI) desgevraagd aan dWT. Daarnaast weet hij, dat er nog een hoeveelheid padie in de schuren van de verwerkers ligt, die ze vanwege de trage export nog niet hebben kunnen afzetten. Volgens Jairam zal ongeveer 25 procent van het totaal ingezaaide areaal als gevolg van een tekort aan ureum minder opbrengsten hebben bij de voorjaarsoogst 2006.

Dat betekent dat er genoeg rijst en andere rijstproducten aanwezig zullen zijn op de locale markt. Vanwege de late aanvoer van ureum hebben rijstboeren de gewassen ook niet optimaal kunnen bemesten. Hierdoor is de kans groot, dat er meer boeren failliet zullen gaan.

Het DNA -lid stelt de overheid verantwoordelijk voor de verliezen, omdat er hier duidelijk sprake is van slecht bestuur vanwege het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV). Hij zegt dat het ministerie steeds nalaat om bij het begin van elk seizoen een plan op te maken over de totale inzaai. Op basis van die inzaai moet nagegaan worden, wat de behoefte zal zijn aan ureum en andere benodigdheden.

De parlementariėr is van mening dat de overheid in deze moet ingrijpen, vooral daar er sprake is van een monopolie bij de aanvoer van het ureum. Hij zal in het parlement ervoor pleiten dat de boeren een vergoeding krijgen voor geleden verliezen. Uit zijn informatie blijkt dat de overheid via allerlei heffingen ongeveer 104 Amerikaanse dollar per hectare van de boeren ontvangt. Dit bedrag is volgens Jairam genoeg om de boeren tegemoet te komen., aldus de Ware Tijd.

Bron/Copyright:

,11-01-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics