Nickerie.Net, donderdag 12 januari 2006  


Behandeling nieuwe vergunningen stopgezet

NIEUW NICKERIE - "Alle nieuwe vergunningsaanvragen en die nog in behandeling zijn, moeten worden aangehouden op het commissariaat. Dit is een maatregel die minister Siegfried Gilds van Handel en Industrie (HI) op 11 november 2005 heeft genomen om het vergunningenbeleid te evalueren. Het is een maatregel die landelijk wordt uitgevoerd." Deze informatie verschafte districtscommissaris Bhagwatpersad Shankar de Ware Tijd.

Volgens dWT gaat de afdeling,  belast met het afhandelen van de vergunningen op het commissariaat te Nieuw Nickerie momenteel na om hoeveel vergunningen het precies gaat. In het verleden zijn heel wat vergunningen verstrekt die de voortgang van de zaak met betrekking tot stadsplanning, ruimtelijke ordening en de ordening van het district belemmeren. De minister wil eerst het bestaande vergunningsbeleid evalueren en daarna overgaan tot het uitstippelen van een nieuw beleid. Vooral het beleid ten aanzien van vergunningen voor winkeliers wordt onder de loep genomen. Het is niet meer mogelijk om een gebouw op te zetten, tot een winkel maken en open te stellen. In de afgelopen periode zijn namelijk veel gebouwen die andere bestemmingen hadden, omgebouwd tot winkels en verhuurd aan derden. Districtscommissaris Shankar wil de aanvragers in de komende dagen de juiste informatie verschaffen en hun vragen geduld te betrachten totdat er nieuwe instructies van HI zijn ontvangen. De gemeenschap heeft nog niet gereageerd op deze maatregel van het ministerie.-.

Bron/Copyright:

,12-01-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics