Nickerie.Net, donderdag 12 januari 2006  


Solom Longmay werkt aan organisatieversterking

Richenel Small

NIEUW NICKERIE - Hoewel de stichting Ontwikkeling Longmay en omgeving (SOLOM) tevreden terugblikt op de ontplooide activiteiten in 2005, had de stichting op een actievere participatie gerekend van de doelgroepen. Die mening is toegedaan door Hendrie Karijoikromo, voorzitter van SOLOM. Hij vertelt aan TIMES dat er vanaf de ingebruik-name van haar gemeenschapscentrum in juni 2003 de activiteiten gestadig zijn toegenomen en een goede samenwerking is ontstaan met andere Niet Gouvermentele Organisaties (NGO’s). 

De organisatie is opgericht met doel het woon- en leefklimaat van de buurtbewoners te verbeteren en verder tot ontwikkeling te brengen. Daarbij wordt volgens Karijoikromo gedacht aan de sociaal-maatschappelijke, economische, educatieve, culturele, agrarische, sport, alsmede andere gebieden die ondersteuning verdienen. Momenteel wordt volgens de voorzitter van SOLOM door verschillende organisaties gebruik gemaakt van het centrum.

Het bestuur is echter van oordeel dat de activiteiten een gestructureerde aanpak behoeven om betere resultaten te kunnen boeken. In dat kader zal getracht worden de doelgroepen minimaal een keer per maand bij elkaar te brengen en in december van het afgelopen jaar is reeds een aanvang hiermee gemaakt. De bedoeling is dat elke specifieke doelgroep moet kunnen inspelen op gesignaleerde aandachtspunten en door versterking van haar organisatie in staat gesteld wordt de ontwikkelingsmogelijkheden binnen haar werkgebeid te benutten. De jongeren en vrouwen krijgen binnen dit gebeuren een voortrekkersrol toebedeeld.

Er zijn reeds indicaties gegeven wat zoal de aandachtspunten en ontwikkelingsmogelijkheden zijn, die in een gezamenlijk jaarplan voor 2006 zullen worden vervat en uitgevoerd. Ondersteuning en samenwerking met donoren, sponsors en andere organisaties zijn nog steeds essentieel doch de zelfwerkzaamheid wordt ook verder gestimuleerd. Met betrekking tot de faciliteiten wordt een werkbaar beheersstructuur ontwikkeld waarin de doelgroepen ook beheersverantwoordelijkheden worden toebedeeld.  Solom heeft momenteel twee vrijwilligers van het Peace Corps Suriname ter beschikking, die gedurende twee jaren zoveel mogelijk ondersteuning zullen geven aan de activiteiten.

 

Bron/Copyright:

Suriname Times

,04-01-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics