Nickerie.Net, woensdag 25 januari 2006  


Lot krakers Van Pettenpolder nog onbeslist

Nickerie - Volgens ochtendblad  de Ware Tijd heeft Soedeschand Jairam (VPF) dinsdag in het parlement gewezen op de ontruiming, waarmee ongeveer 25 gezinnen in het volkswoningproject Van Pettenpolder in het district Nickerie worden bedreigd. De mensen zijn door het ministerie van Sociale Zaken aangezegd de huizen te verlaten. De parlementariėr wees erop dat tijdens de verkiezingscampagnes vorig jaar coalitieleden deze mensen hebben ondersteund door bruggen te bouwen, zodat zij hun huizen sneller en veiliger konden bereiken. Nu evenwel de winst is binnengehaald, worden deze gezinnen gelijk hun huizen uitgezet.

De politicus haalde aan dat gronden op de vrije markt zodanig duur zijn, dat dit kostbaar en noodzakelijk goed niet betaalbaar is voor behoeftigen. Het gronduitgiftebeleid moet er een zijn, waarbij frequent gronden moeten worden verkaveld en beschikbaar gesteld aan burgers.

Jenny Simons (NDP) haakte bij haar bijdrage hierop in door aan te geven dat het de plicht is van de overheid te zorgen voor goede huisvesting voor burgers. Dit staat opgetekend in de Grondwet. Door haar plicht te verzaken, lokt zij personen uit om gronden te bezetten. De politica benadrukt dat dit niet correct is, maar de mensen geen andere keus hebben. Ze gaf aan geen voorstander te zijn van het systeem van mensen die onder bruggen wonen, zoals internationaal het beeld is.-.

Bron/Copyright:

de Ware Tijd

,25-01-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics