Nickerie.Net, woensdag 25 januari 2006  


Masterplan Ontwikkeling Kabalebo werpt vruchten af

Nancy de Randamie

West Suriname (Zuidelijk Nickerie) - Een in uitvoer zijnd masterplan voor de ontwikkeling van het Kabalebo-gebied, met de dorpen Apoera, Washabo en Section, begint vruchten af te werpen. Met hulp van consultant Leendert Pocorni zijn een aantal gemeenschapsprojecten op het gebied van onderwijs, werkgelegenheid, gezondheidszorg, voorlichting en volkshuisvesting gestart.

Vernon James, voorzitter van de Algemene Vereniging Radio en Ontwikkeling Sipaliwini (AVROS) zegt dat het lokaal radiostation te Apoera sinds begin dit jaar met een zevental (parttime) werknemers op volle toeren draait. Praktijktrainingen zijn verzorgd door Radio Zon en de SRS en les in computertechniek is gegeven door EDUCONS. Apparatuur is in 2004 geschonken door UNESCO in samenwerking met de ministeries van Transport Communicatie en Toerisme en het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling.

NV Billiton schonk eind vorig jaar een computer en spullen voor de opnamestudio, zodat nu digitaal en live kan worden uitgezonden. De nieuws-, entertainment-, en voorlichtingsprogramma’s, onder meer met medewerking van de PAHO, hebben een reikwijdte tot het plaatsje Oreala in Guyana. James hoopt dat met de recente komst van een Telesurmast en aanstaande uitbreiding tot het gsm- en internetnetwerk, nog dit jaar landelijk kan worden geopereerd. "Streven is dat heel Suriname ons kan beluisteren."

Om structurele oplossingen aan te dragen voor indamming van de hoge werkloosheid in het gebied, start deze week een voorstudie voor een bamboeproject. Dit wordt gefinancierd met gelden van het United Nations Development Program Suriname. "De bedoeling is om met meubels maken, werkgelegenheid te scheppen." Ook is men bezig met het opzetten van een kasjoeproject en wil men toerisme naar het gebied stimuleren.

"Het plan is om MULO, mijnbouw- en landbouwonderwijs naar het gebied te brengen. Nu moeten kinderen soms op 11-jarige leeftijd naar de stad. En werken voor de Billiton kan pas als lokale bewoners de vereiste diploma’s hebben", geeft James aan. Hij zegt dat AVROS zich daarom ook wil richten op ontwikkeling van een spin-off industrie rondom de komst van de bauxietmaatschappij. "We denken aan aanlevering van voedsel zoals kippen, eieren, vruchten." Ondernemerschapscurssusen gegeven door de Stichting Productieve Werkeenheden zijn reeds gestart.

Het Low Income Shelter Program, LISP, wordt benaderd voor het bouwen van woningen. Behalve woningnood, is sprake van een grondenrechtenprobleem. Via de Vereniging Inheemse Dorpshoofden Suriname (VIDS) hopen gezagsdragers uit het gebied binnen afzienbare tijd ook een oplossing te vinden voor dit probleem.-.

Bron/Copyright:

de Ware Tijd

,25-01-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics