Nickerie.Net, vrijdag 27 januari 2006  


Deskundigen Suriname Platform op bezoek bij minister van RO

Geplaatst: 27/01/2006

Paramaribo - In het kader van het Suriname Platform heeft een zeven man sterke delegatie onder leiding van Hans Buis, Senior Project Manager van VNG - international in Suriname, gisteren een kennismakingsbezoek gebracht aan de minister van Regionale Ontwikkeling, RO, Michel Felisi. Daarnaast wilde men weten wat de visie is van de nieuwe minister van RO over de betekenis van de internationale samenwerkingsrelatie voor duurzame ontwikkeling en wat zijn beleidsvoornemens zijn voor de komende periode. Hoofddoel was de vaststelling van de contouren van het Werkplan LOGO South – Landenprogramma Suriname 2005-2006.

Het Suriname Platform stelt zich ten doel de samenwerking tussen Nederlandse gemeenten en waterschappen enerzijds en Surinaamse districten anderzijds te ontwikkelen en te verdiepen. Daarbij staat het uitwisselen van informatie en het zoeken van afstemming over de verschillende initiatieven die de leden in Suriname ontplooien, voorop. Het Suriname Platform streeft er naar gezamenlijk activiteiten te ondernemen om het draagvlak voor samenwerking met Suriname te vergroten.

In Suriname speelt hierbij het ministerie van Regionale Ontwikkeling een belangrijke rol als coördinerend ministerie. In verband hiermee is er gisteren ook een bespreking geweest met het college van districtscommissarissen en Decentralisatie over het werkplan 2006 LOGO South Landenprogramma Suriname. Er is in de afgelopen jaren veel gerealiseerd, onder meer op het gebied van de volkshuisvesting en drinkwatervoorziening, onderwijs en gezondheidszorg en ook op het gebied van bestuurlijke vernieuwing, institutionele versterking en capaciteitsopbouw van het districtsbestuur. Dit Platform is in 2001 opgericht. Het secretariaat is ondergebracht bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De deelnemers zijn de gemeenten Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Arnhem, Spijkenisse, Lelystad en Haarlemmermeer. De overeenkomst zal juni verlengd worden.

Danny Jibodh

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname

,27-01-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics