Nickerie.Net, maandag 30 januari 2006  


DC Shankar zoekt met pelmolenaars naar oplossing kaf probleem

Richenel Small

Nickerie - De problematiek van kafverbranding en kafverwerking is door het bestuur van het district Nickerie besproken met de pelmolenaars. Volgens districtscommissaris (dc) Bhagwat Shankar van het rijstdistrict hebben nog lang niet alle pelmolenaars in Nickerie zich gecommitteerd aan het zoeken van een oplossing voor dit probleem. Deze molenaars hebben tegenover de dc onderkent dat er een probleem is met de kafverwerking en kafverbranding.

Tijdens het gesprek zijn er een aantal oplossingsmodellen voor de problematiek voorgelegd aan de ondernemers. Een van de modellen die naar voren werd gebracht is dat er een locatie is gesignaleerd door het bestuur die door de ondernemers bekeken moet worden. De padieverwerkers moeten op hun beurt de haalbaarheid daarvan rapporteren aan het bestuur om verder te zoeken naar een aanvaardbare oplossing voor de gemeenschap en de ondernemers.

Volgens de dc is de locatie die besproken is met de padieverwerkers in de omgeving van Zeedijk. De bedoeling is dat de actoren die het gebied moeten gebruiken daar naar toe gaan om het te bekijken. De plek is nu onbegaanbaar, maar Shankar verwacht eind januari daarover schriftelijke rapportage te krijgen van de actoren. Bekeken zal worden of het project haalbaar qua  milieuvriendelijkheid en reductie van overlast.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Suriname Times

,23/01/2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics