Nickerie.Net, maandag 30 januari 2006  


Padieboeren krijgen restitutie op brandstofbelasting

Ashwin Lieveld

 

Nieuw Nickerie - Minister Keremchand Raghoebarsingh van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft woensdag het startsein gegeven aan rijstboeren in Nickerie om zich te laten registreren voor restitutie van de verbruiksbelasting van diesel tijdens de najaarsinzaai. Dit gebeurde middels het symbolisch overhandigen van een registratie formulier aan de ondervoorzitter van de Surinaamse Padi Boeren Associatie (SPBA) dinsdagmiddag op het LVV kantoor te Nieuw Nickerie.

 

Landbouwers die reeds gezaaid hebben en de eerste bemesting gedaan hebben, hebben recht op deze restitutie. Dit besluit was door de Raad van Ministers (RvM) genomen na de verhoging van de brandstofprijzen. De landbouwers kunnen de formulieren afhalen op het kantoor van LVV Nickerie en moeten het dan zelf invullen en weer inleveren. De minister hield de boeren voor dat zij de aanvragen zo gauw mogelijk moeten indienen na de eerste bemesting. Het formulier dient nauwkeurig te worden ingevuld zodat het door LVV verwerkt kan worden.

 

Volgens de bewindsman zullen de aanvragen openbaar gemaakt worden. Verder zal ook de districtscommissaris steun verlenen om ervoor te zorgen dat alles correct en juist plaatsvindt. De voorbereiding van dit project heeft volgens minister Raghoebarsingh op de afdelingen Begroting Zaken en Interne Controle van het ministerie van LVV plaatsgevonden. De uitvoering gaat volgens Raghoebarsingh in goede samenwerking met het ministerie van Financiën plaatsvinden.

 

De landbouw minister legde de aanwezige boeren uit dat met de verlaging van de brandstofprijs de afgelopen maand, de restitutie niet lager wordt. “De restitutie blijft op hetzelfde niveau als voor de brandstofprijs verlaging”, benadrukt Raghoebarsingh. De bewindsman riep de boeren op goed gebruik te maken van deze faciliteit en dat ze met de teruggave het seizoen goed afwerken zodat ze daarmee hun productie verder kunnen verhogen.

 

Minister Raghoebarsingh was op maandag en dinsdag in het rijstdistrict voor een werkbezoek. Tijdens zijn bezoek aan Nickerie zijn er gesprekken gevoerd met boeren en hun vertegenwoordigers. Het kunstmest probleem werd besproken. Met de boeren zijn afspraken gemaakt om te bekijken hoe de rode rijst ('wilde'  padieplant met parasiterende werking op normale padie) terug te dringen. Ook zal LVV bekijken hoe geholpen kan worden de boeren organisaties te versterken. Raghoebarsingh had maandagavond een stakeholdersmeeting en een werkbespreking met de VRE (Vereniging van Rijst Exporteurs). Op dinsdag nam de minister een nota in ontvangst van de raad van toezicht bij het MCP-Beheer over de toekomst van deze waterautoriteit, verder had hij een werkbespreking met het personeel van LVV-regio West en hij  bracht ook een bezoek aan het Anne van Dijk Rijstonderzoekscentrum Nickerie (ADRON).  

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Suriname Times

,23/01/2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics