Nickerie.Net, maandag 30 januari 2006  


Assembleelid Jairam hekelt beleid LVV en RO

Richenel Small

 

NIEUW NICKERIE - Het assembleelid Soedeschand Jairam is niet te spreken over de wijze waarop het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) omspringt met de belangen van boeren. Het ligt de parlementariėr dwars dat LVV een dag voor de verkiezingen van 25 mei 2005 aan boeren had beloofd dat zij eindelijk hun grondbeschikkingen in handen zouden krijgen. In een bekendmaking had de toenmalige minister van LVV laten weten dat de boeren, 734 in totaal, binnen een maand titel op hun grond zouden krijgen.

 

Tot de dag van vandaag is deze belofte niet gerealiseerd en Jairam heeft een brief geschreven aan President Runaldo Venetiaan, waarin hij aandacht hiervoor vraagt. In het schrijven wijst het assembleelid erop dat de boeren al jaren bezig zijn op de grond, sommigen zelfs 40 jaren. Vanwege het gebrek aan titels op de grond kunnen zij niet kunnen overgaan tot het plegen van investeringen op de grond ter verbetering van de productie of bebouwing van de percelen en zij missen hiermee ook de toegang tot kapitaal. Jairam merkt op dat de prijzen voor bouwkavels zodanig zijn toegenomen dat de meeste burgers niet in staat zijn een kavel te kopen voor bebouwing en bewoning en dat de meest behoeftigen ertoe overgaan tot het opzetten van woningen op leegstaande percelen.

 

Thans zijn deze personen gesommeerd door de districtscommissaris van Nickerie om de percelen te ontruimen. Volgens Jairam hebben politici kort voor de verkiezingen van het vorige jaar de mensen aangemoedigd om de bouwactiviteiten op de terreinen te continueren met de belofte dat hun toewijzing op korte termijn een feit zou zijn. Er is volgens hem zelf een bruggetje gebouwd voor deze mensen om de percelen te kunnen bereiken. Op grond hiervan vraagt Jairam de regering om de sommatie van de dc in te trekken.

 

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Suriname Times

,23/01/2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics