Nickerie.Net, maandag 06 februari 2006  


Assembleleid Jairam: Brandstofrestitutie aan padieboeren is onvolledig

Ashley Lieveld

Nieuw Nickerie - Het assembleelid Soedeshchand Jiaram is het niet eens met de wijze waarop de restitutie van de brandstof zal plaatsvinden. Bij de restitutie wordt uitgegaan van SRD 125,-- per hectare, terwijl dit bedrag volgens calculaties van de parlementariėr SRD 160,-- zou moeten zijn.  

Daarnaast is Jairam van oordeel dat de staat Suriname nog meer gelden aan de boeren verschuldigd is, aangezien er in de afgelopen periode maar een keer restitutie in 2003 is uitbetaald, terwijl de boeren daar wettelijk aanspraak op maken. Hij is ook de mening toegedaan dat door het niet tijdig beschikbaar zijn van ureum de boeren grote schade lijden en dat acties zijdens de staat uitgebleven zijn. Jairam vraagt zich af waarom er van overheidswege niet is ingegrepen, ondanks het feit dat men weet dat er een monopolie op de kunstmest van Trinidad bestaat. Hij stoort zich ook aan het feit dat de regering de boeren gebrekkige organisatie verwijt, terwijl het dezelfde overheid is die nalaat aan de verbouwers grondbeschikkingen te verstrekken, waardoor zij in en afhankelijke positie van opkopers terecht komen.  Ten aanzien hiervan wijst hij wederom op de belofte die op 24 mei 2005 is gedaan an 731 landbouwers dat zij binnen een maand over hun beschikkingen zouden beschikken en dat dit tot de dag van vandaag nog niet is gerealiseerd.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Suriname Times

,30/01/2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics