Nickerie.Net, maandag 30 januari 2006  


MCP op weg naar nieuwe status

Minister LVV neemt beleidsprogramma in ontvangst

 

Ashwin Lieveld

 

Nieuw Nickerie - “Hoewel het MCP-beheer per 26 april een nieuwe status zal hebben, heeft de beheersraad gemeend om een beleidsdocument te produceren, waarin de prioriteiten van deze parastatale instelling zijn vervat. Ongeacht de status zal het MCP ervoor moeten zorgdragen dat irrigatiewater voor de rijstbouw gegarandeerd is.” Woorden van Richenel Small, secretaris van de MCP-beheersraad, bij de aanbieding van het Jaarprogramma 2006 op dinsdag aan de minister van LVV, Keremchand Raghoebarsing op het MCP-kantoor in Nickerie.

 

Small benadrukte dat er tal van positieve veranderingen hebben plaatsgevonden bij MCP, waardoor dit orgaan nu in staat is om op elk gewenst ogenblik de pompen van Wakay in te schakelen. Namens de raad bedankte hij de minister LVV, alsmede de directeur van het departement voor de ondervonden goede samenwerking en steun in de vorm van subsidie, waardoor de goede ontwikkelingen mogelijk waren.

 

De MCP-secretaris wees erop dat er nog zaken moeten gerealiseerd en noemde daarbij concreet de vernieuwing van de steiger te Wakay en het aantrekken van gekwalificeerd personeel bij de eventuele nieuwe status van MCP.

 

Raghoebarsing was erg blij met de erkenning dat als faciliteiten op hun plaats zijn, productie goed op gang kan komen. Hij zegt geen klachten te hebben gehoord over watervoorziening en dat boeren juist te maken hebben gehad met wateroverlast. Volgens de bewindsman is de functie van MCP essentieel voor waterbeheersing en waterorganisatie. Door de raad van ministers is goedgekeurd dat er zes waterschappen zullen komen in Nickerie. In voorbereiding is ook het overliggend waterschap, waar een fundamentele rol voor MCP is weggelegd. Volgens Raghoebarsingh is zijn ministerie op de goede weg om aan de rijstsector impulsen te geven en noemde daarbij de teruggave van de verbruiksheffing op brandstof, de afspraken met betrekking tot kunstmestvoorziening en de afspraken die gemaakt zijn tussen boeren en verwerkers.

 

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Suriname Times

,23/01/2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics