Nickerie.Net, maandag 06 februari 2006  


Minister Santokhi wil samenwerking politie en leger in Nickerie

Ashley Lieveld, 30-01-2006

 

Nickerie - Minister Chandrikapersad Santokhi van Justitie en Politie ziet graag dat de samenwerking tussen de politie van Nickerie en het Nationaal Leger (NL) afdeling Nickerie op een breedvoerig niveau geïmplementeerd wordt. De minister deed daarbij een beroep op de commandant van de politie in Nickerie om in contact te treden met de commandant van het Nationaal Leger in Nickerie om ook die samenwerkingsafspraken te implementeren zodat, naast de samenwerking die er reeds is, een goed vaarplan gemaakt kan worden met de boten die beschikbaar zijn van de politie en NL, zodat er continue controle kan zijn op de wateren van Nickerie, zowel binnen wateren als de Corantijnrivier.

 

De minister sprak zaterdagmorgen op het districtcommissariaat met district- en ressortraadsleden alsook assembleeleden van Nickerie. Vermeldenswaard is dat van de vijf assembleeleden van Nickerie slechts het lid Carmelita Ferreira aanwezig was. Door de leden van de regionale organen werd ook het drugsprobleem waarmee het district te kampen heeft, aangekaart.

 

Er werd gevraagd om bijstand van de narcoticabrigade aan de politie in Nickerie. De minister reageerde hierop door te stellen dat dit probleem op verschillende niveaus onderscheiden kan worden, waaronder beleidsplan op landelijk niveau. Hiertoe is afgelopen woensdag het drugsmasterplan in de Raad van Ministers goedgekeurd. Dit houdt in een meerjaren strategie van 2006-2010 waarin alle maatregelen staan die getroffen moeten worden voor het totaal grondgebied van Suriname om het drugsprobleem structureel aan te pakken. De Nationale Anti-drugs Raad (NAR) zal volgens Santokhi, zoals afgesproken in de RvM, belast worden met de coördinatie van de implementatie van het drugs masterplan. Volgens de bewindsman zal wanneer dit goedgekeurd is, het ook te merken zijn dat de NAR ook activiteiten in Nickerie zal ontplooien.

 

Voor wat betreft bijstand van de narcotica brigade aan de politie Nickerie zei Santokhi dat er daarover reeds afstemming is gepleegd met de leiding van Nickerie. De leiding van de politie Nickerie heeft daarbij te kennen gegeven dat zij zelf in staat is op te treden tegen de verschillende objecten waar er drugshandel plaatsvindt. De bewindsman deelde mee dat indien de commandant van Nickerie vindt dat politie in Nickerie niet in staat is, dan kom er wel een bijstandseenheid naar het district. De minister zegt de opmerkingen over het drugsprobleem en de drugshaarden die er in het district zijn, bij zijn laatste bezoek aan Nickerie inderdaad al gehoord te hebben.”Zij hebben gezegd dat ze het zelf aankunnen, als ze niet zelf kunnen moeten zij dat aan mij kenbaar maken. Als ze zeggen dat zij het zelf kunnen dan moet ik ook resultaten zien”, reageerde Santokhi.

 

Na de werkbespreking oriënteerde de bewindsman zich samen met districtscommissaris Shankar en hoofdinspecteur Stanley Benschop, souschef van Nickerie, op de bact-trackroute. Hierbij werd het Corantijnstrand bezocht waar de minister door hoofdinspecteur Benschop geïnformeerd werd over het reilen en zeilen daar op de grens.

 

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Suriname Times

,30/01/2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics