Nickerie.Net, maandag 06 februari 2006  


Ministerie RGB buigt zich over occupantenproblematiek

Richenel Small

 

Nickerie - Het ministerie van Ruimtelijk Ordening en Grond- en Bosbeheer (RGB) is bezig oplossingen te zoeken voor het occupantenprobleem van de Mr. van Pettenpolder in Nickerie. Volgens het assembleelid Harriete Ramdien (DNP/ VVV) is het ministerie thans bezig met het inventariseren en heeft zij als volksvertegenwoordiger de ruimte gekregen om daarbij behulpzaam te zijn. De aanleiding om in actie te komen ligt volgens Ramdien in het feit dat occupanten in de Van Pettenpolder te Nickerie op 4 januari een schrijven hebben ontvangen van de districtscommissaris van Nickerie, Bhagwatpersad Shankar, waarin zij gesommeerd worden de door hen bezette percelen te verlaten en wel uiterlijk op 25 januari.

 

In wanhoop hebben de occupanten haar benaderd en zij beloofde toen de minister van RGB, Michael Jong Tjien Fa, te zullen spreken. Zij heeft dit gesprek gevoerd en de bewindsman erop gewezen dat de mensen buiten hun schuld om zijn gesommeerd, aangezien zij allen een aanvraag hebben gedaan ter verkrijging van de percelen. De bewindsman heeft bij dat gesprek duidelijk kenbaar gemaakt niet mee te werken aan illegale handelingen en heeft daarbij de wilde grondoccupatie ten stelligste van de hand gewezen.

 

Op grond van humanitaire overwegingen heeft Jong Tjien Fa echter het besluit genomen om de occupanten niet te zullen afstraffen en een onderzoek te laten doen, waarbij naast de districtscommissaris ook Ramdien haar medewerking aan verleent. Op grond hiervan was zij gisteren in het geoccupeerde gebied om alvast nadere gegevens van de occupanten vast te leggen. Het onderzoek zal zich volgens de parlementariėr richten op de vragen: wie de eigenaars zijn van de geoccupeerde gronden en wie de gronden heeft aangevraagd. Volgens haar heeft de minister van RGB de bereidheid getoond om te helpen. Ramdien benadrukt dat ook zij een grote tegenstander is van grondoccupatie en dat zij in geen geval bereid is een eventuele nieuwe groep occupanten te ondersteunen.

 

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Suriname Times

,30/01/2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics