Nickerie.Net, maandag 30 januari 2006  


Nickerianen bezig met eigen politiek beweging

"Doekhie bereid NDP lidmaatschap op te geven"

Richenel Small

 

NIEUW NICKERIE -  Vooraanstaande politici zijn in Nickerie bezig met de oprichting van een eigen Nickeriaanse politieke partij, de Eenheidsbeweging Nickerie (EBN). Volgens Rashied Doekhie, initiatiefnemer en momenteel parlementariėr behorende tot de Nationale Democratische Partij (NDP), is het hoogste tijd dat Nickerianen zich bundelen, ongeacht hun achtergrond of ras. Alleen dan is het voor hem mogelijk vooruitgang voor Nickerie te bewerkstelligen. Hij zegt dat het hem niet is ontgaan dat de binnenlandbewoners zaken gerealiseerd krijgen met hun vijf zetels via de A combinatie en denkt dat Nickerie met 5 zetels ook in staat is zaken voor het district op te eisen.

 

Bij de eventuele oprichting is het voor Doekhie noodzakelijk dat hij het lidmaatschap van de NDP opgeeft, maar voor hem is dat geen enkel probleem. Volgens de initiatiefnemer heeft Rabin Parmessar ook al de bereidheid getoond om lid te worden van de nieuwe beweging, waarbij het verwachtbaar is dat ook hij het NDP-lidmaatschap zal opgeven. Doekhie heeft anderen die bezig zijn een andere politieke partij op te richten in Nickerie, opgeroepen om dat pad te verlaten en zich aan te sluiten bij zijn beweging. Hij noemde daarbij concreet de namen van Harry Kisoensingh en Liakat Mahawatkhan. Geruchten doen de ronde dat de heren Mahawatkhan en Kisoensingh samen met anderen reeds in vergevorderd stadium bezig zijn met de oprichting van een nieuwe politieke partij en dat hoogstwaarschijnlijk reeds zaterdag a.s. de eerste meeting wordt belegd. Kisoensingh om commentaar gevraagd, zegt dat Doekhie eerst fatsoen moet aanleren en respectvol moet kunnen omgaan met zijn medeburgers. Er kan dan volgens hem een situatie ontstaan om samen te kunnen werken. Voor wat betreft eigen initiatieven om een partij op te richten, zegt Kisoensingh tegenover TIMES dat er in ieder geval nog geen feiten bekend zijn die aanleiding geven om in de pers te treden. 

 

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Suriname Times

,26/01/2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics