Nickerie.Net, maandag 06 februari 2006  


Santokhi - Bestrijding invoer drugs heeft hoogste prioriteit

Ashley Lieveld, 30-01-2006

Nickerie - De prioriteiten met betrekking tot de aanpak van drugs door de politie zullen veranderen. De eerste prioriteit is dat de politie zich meer zal gaan toeleggen op de bestrijding van de invoer van dit verderfelijke spul naar Suriname. Deze mededeling deed de Justitie en Politie minister Chandrikapersad Santokhi afgelopen zaterdag in het district Nickerie.

De tweede prioriteit is volgens de minister het aanpakken van criminele organisaties. Om de controle op de oost-westverbinding op te voeren komt er een permanente post te Monkshoop, bij de brug over de Saramaccarivier. De opdracht hiertoe is al gegeven zegt Santokhi. De wegcontroles bij deze post zijn al begonnen, maar volgens de minister is het nog niet permanent. De minister wil dat er daar 24 uur per dag controle moet zijn samen met het Nationaal Leger. “Iedereen moet daar langs”, vindt de bewindsman.

Door de opgevoerde controle kan het voorkomen dat er mensen zijn die dubbel gecontroleerd worden. Hierover zegt de minister: “ik heb liever de klacht dat men vaker gecontroleerd wordt dan de klacht dat men niet gecontroleerd wordt”. Santokhi is van oordeel dat het gebruik van drugs geminimaliseerd kan worden door de vraag ernaar terug te dringen waardoor het aanbod ook zal gaan afnemen. De minister zegt ernaar te streven Suriname veilig en leefbaar te maken.

Om de bact-track route beter te ordenen vindt minister Santokhi dat er een beleid ontwikkeld moet worden die hij dan in de Raad van Ministers gaat bespreken. Hiervoor heeft hij medewerking gevraagd aan de politie leiding in Nickerie.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Suriname Times

,30/01/2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics