Nickerie.Net, maandag 06 februari 2006  


Voorlichtingsavond Caricom Single Markt en Economy

Richenel Small

 

Nickerie - Regionale integratie biedt de mogelijkheid aan lidlanden omzichzelf te organiseren voor efficiente en concurrende produktie en handel. Deze mening is Roy King toegedaan. Hij hield vrijdagavond op verzoek van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) een lezing voor het Nickeriaanse bedrijfsleven over de Caricom Single Markt en Economy (CSME).

 

De inleider hield zijn gehoor voor dat de handel tussen Suriname en de overige Caricom lidstaten vanaf 1996 - met uitzondering van 2002 - een negatieve balans vertoont. Desalniettemin toonde hij zich een groot voorstander van de CSME en wees op de voordelen die het werken in regionaal verband met zich meebrengt en noemde daarbij het barriere-vrij aanbieden van goederen en diensten, het aantrekken en besteden van kapitaal, het aantrekken van know-how en technologie in de regio en een “bigger voice” in de wereld.

 

Voor wat betreft de economische integratie, zegt King dat een pad is uitgezet tot het jaar 2008, maar gelooft zelf dat het een beetje langer zal duren voordat alles in place zal zijn. Bij de lezing waren meer dan honderd personen aanwezig, waarbij naast ondernemers ook studenten en ambtenaren participeerden. Na de inleiding mochten de aanwezigen over zaken aangaande de CSME discussieren, waarbij naast de inleider de panelleden Max Man A Hing (KKF), Patricien Bisoen en Agnes Salem (HI) ingingen op de gestelde vragen.

 

Naar aanleiding van het kunstmest probleem dat zich onlangs voordeed, waarbij padieproducenten tevergeefs gepoogd hebben Trinidadiaanse ureum uit Guyana te importeren, moeten de ministeries van HI en Financien nog uitzoeken welke procedure er gevolgd moet worden om de in de Caricom geproduceerde kunstmest invoerrechtenvrij in Suriname te krijgen. Binnen twee weken hoopt men een uitspraak hierover los te krijgen.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Suriname Times

,30/01/2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics