Nickerie.Net, maandag 30 januari 2006  


Meer ontwikkelingskansen voor vrouwen middels MBO zorgopleiding in Nickerie

Richenel Small

 

NIEUW NICKERIE – " De MBO zorgopleiding is de eerste in Suriname en we weten niet of er fondsen zullen zijn om deze cursus voor de tweede maal te laten verzorgen. Ik hoop daarom dat alle cursisten de opleiding zullen afronden." Met deze woorden gaf WIN voorzitter Glenn Tjon Tjauw Liem gisteren het startsein voor de MBO zorgopleiding aan de Gouverneurstraat te Nieuw Nickerie. Namens een van de partners in Nederland van de stichting WIN, die verantwoordelijk is voor de cursus, was in Nickerie aanwezig Egbert de Bruin, die de cursisten ook bemoedigende woorden toesprak.

 

Het assembleelid Harriete Ramdien feliciteerde de Nickeriaanse gemeenschap en het deed haar goed dat zij zoveel vrouwelijke participanten zag en merkte naar aanleiding hiervan op dat met de MBO opleiding vrouwen in het district Nickerie meer ontwikkelingsmogelijkheden krijgen. De driejarige opleiding zal verschillende personen van de plaatselijke gemeenschap trainen in de welzijnszorg voor seniore burgers, gehandicapten en jeugdigen. Na het afronden zullen de geslaagden voorzien worden van het diploma "Zorgbegeleider" dat ook in Nederland erkend is.

 

De gastdocenten, beiden afkomstig zijn van de Mondriaan Onderwijsgroep uit Den Haag -  Nederland,  zullen zijn Marian Bolt en Arno Goedhart. De opleiding zelf omvat 40 studieweken per jaar, waarvan 40% van de studie theorie en 60% praktijkonderwijs zal zijn. Het eerste jaar zal algemeen vormend zijn, waarna reeds een deelcertificaat “assistent verzorgende” zal worden verstrekt en in het tweede jaar volgt specialisatie. In het derde jaar zullen de studenten zich gaan verdiepen in één van de vakgebieden. De stiching WiN zal de opleiding coördineren en er is aangegeven dat slechts 25 van de ongeveer 45 geďnteresseerden geaccommodeerd kunnen worden.

 

Het is de bedoeling dat de gastdocenten lokale trainers zullen opleiden, die dan de modules zullen verzorgen. Regelmatig zal het tweetal terugkomen naar Suriname om na te gaan hoe de opleiding verloopt en zij zullen ook de trainers/docenten verder coachen. De counterpart WiN in Nederland, de stichting Perspektief zal ook voor ondersteuning zorgdragen. Het doel van de opleiding is om personen die werken met seniore burgers, gehandicapten en jeugdigen een professionele opleiding op middelbaar niveau aan te bieden. Vandaar dat in eerste instantie ook gedacht is aan personen werkzaam in kinder- en bejaardentehuizen of gehandicapten-centra.

 

Van de cursisten zal worden geëist dat zij werkzaam moeten zijn in het werkveld. Indien dit niet het geval is, zal men tenminste 15 uur per week vrijwillig werk moeten verrichten. Voor wat betreft de vooropleiding, is de eis minimaal LBGO of daaraan gelijkgesteld. Bovendien zullen de studenten moeten weten om te gaan met een computer. De benodigde boeken worden voor het eerste leerjaar door de uitgever, Nijgh en Versluys, gratis ter beschikking gesteld. De studenten zijn onder andere werkzaam in het bejaardentehuis “Huize Francis”, het kindertehuis Open Poort, het Zr. Dankerscentrum voor gehandicapten, het Jules- en Shiloh-internaat.

 

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Suriname Times

,23/01/2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics