Nickerie.Net, woensdag 01 februari 2006  


Stichting Carričre en opleiding biedt Nickerianen trainingen aan

Nickerie - De Stichting Carričre en Opleiding (C & O) die al geruime tijd opereert in het district Nickerie, heeft onlangs een introductie -avond georganiseerd voor belangstellenden. Tijdens die bijeenkomst hebben geďnteresseerden die verder wensen te studeren, kennis mogen maken met deze organisatie en de opleidingen die de komende tijden van start zullen gaan bij voldoende belangstelling.

Foto: Wanita Ramnath samen met de heer R.A. Soerjbalie tijdens de introductie van C & O in de conference room van Concorde.

C & O Stichtingsvoorzitter Wanita Ramnath gaf tijdens haar presentatie aan dat Nickerianen vaak genoeg verstoken zijn als zij verder willen studeren. Het ligt in de bedoeling om met deze stap die de stichting heeft gedaan, individuen te prikkelen om in hun eigen omgeving verder te studeren. Ramnath gaf ook aan dat goede en kwalitatieve opleidingen in Nickerie hard nodig zijn, maar door de slechte economische situatie, afstand en verblijfsproblemen vele Nickerianen het zich niet kunnen permitteren om verder te studeren.

Voorts is ook door haar aangehaald dat ons onderwijscurriculum helaas niet is afgestemd op practicum, terwijl dit een onmiskenbare schakel is op bijna elk gebied om effectief en efficiënt te kunnen functioneren. Het voornaamste doel van C & O is dan ook om op didactisch verantwoorde wijze personen op te leiden op zowel MBO - als HBO - niveau, waardoor ze verder in staat zijn de opgedane kennis in de praktijk te kunnen toepassen. De 15 opleidingen die gepland staan, voldoen allen aan internationale standaarden en worden verzorgd door bevoegde en ervaren vakspecialisten. C & O heeft ook een goede samenwerkingsovereenkomst met Performance College Nederland en Quinn Association in de U.S.A. De voorzitter van de examencommissie is notaris Mr. R.A.Soerdjbalie. Alle opleidingen worden volledig in Nickerie gedraaid. Enkele van de opleidingen die C & O zoal zal verzorgen zijn: Organisatiekunde (HBO), Makelaardij & Taxateur en Hypotheekrecht.

Danny Jibodh

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname

,31-01-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics