Nickerie.Net, woensdag 01 februari 2006  


Harrynandan Singh ontwikkelt preventieve su´cidelesbrieven

Nickerie - Drs. S Harrynandan Singh die diverse wetenschappelijke titels draagt, heeft gisteren in Nickerie een hearing gehouden over zijn nieuwe methode die moet helpen su´cidegevallen te verminderen. Dit heeft hij gedaan na een periode van intensieve research in zowel Nickerie als elders in ons land. Harrynandan Singh gaf aan dat su´cide wereldwijd een veel voorkomend probleem is bij jongeren.

Foto: Drs. S. Harry Nandan Singh overhandigt een proefexemplaar van zijn lesbrieven aan dc Bhagwatpersad Shankar.

Zo bereikte Nickerie de eerste plaats op de wereldranglijst van zelfmoordgevallen, wat erg schrikbarend is voor zo een kleine gemeenschap. In zijn proefdruk, genaamd ĹLesbrieven voor Su´cidepreventie in het onderwijs,ĺ gaat Harrynandan breedvoerig in op tal van zaken die leiden tot het plegen van zelfmoord. In deze katern geeft hij op een heel luchtige wijze aan hoe dit probleem door onderwijsgevenden onder de aandacht van jongeren moet worden overbracht. Harrynandan Singh zei verder dat onderwijsgevenden vaak geconfronteerd worden met su´cidaal gedrag bij schoolgaanden, maar nog niet alert genoeg en adequaat kunnen inspelen op de signalen. Hij gaf als voorbeeld aan hoe een leerling eerder deze maand zichzelf in de WC van zijn school van kant heeft gemaakt door het innemen van pesticide.

Volgens hem hadden de onderwijsgevenden het su´cidaal gedrag niet opgemerkt. Een ander probleem dat ook speelt volgens Harrynandan Singh bij het plegen van zelfmoord, is dat jongeren vaak be´nvloed raken door films. Als voorbeeld haalde hij de Indiase Bollywood topper Devdas aan. Zelfdoding is volgens de specialist niet de oplossing voor liefdesproblemen. In zijn katern geeft Singh ook een aantal tips voor su´cidepreventie. Hij is in Nickerie reeds bezig met de implementatie van zijn lesbrieven op zowel VOJ - als VOS - niveau. Tijdens de presentatie was het opmerkelijk dat er geen vertegenwoordigers aanwezig waren van het ziekenhuis en de inspectie van onderwijs, afdeling Nickerie.

Danny Jibodh

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname

,31-01-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright ę 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics