Nickerie.Net, donderdag 02 februari 2006  


WWF waarschuwt voor inpolderen moerasgebieden

door Vernon Texel

Paramaribo - Suriname behoort tot de weinige landen die nog een enorm reservoir aan zoetwater hebben. Daarom waarschuwt het Wereld Natuurfonds (WWF) overheden en gemeenschappen, die betrokken zijn bij waterbeheer, goed na denken over het draineren van moerasgebieden. Vooral de additionele gevolgen van klimaatsverandering, die bijdragen aan droogte en overstromingen moeten niet uit het oog worden verloren. "De waarde van moerasgebieden moet economisch gezien worden, omdat bij verlies hiervan de miljarden dollars in materiaal en diensten geleverd door deze zoetwatersystemen bijna niet meer te herwinnen zijn," aldus Jamie Pittock, directeur van het WWF-zoetwaterprogramma.

Onder moerasgebieden wordt onder meer verstaan een groot aantal leefmilieus zoals zwampen, veenlandschap, estuariën gebieden, rivieren, meren en kustgebieden die tijdens eb niet dieper dan zes meter onder water liggen. Maar ook door de mens gemaakte wetlands zoals meren en andere reservoirs voor zuivering van afvalwater worden tot voornoemd gebied gerekend. Langs de kust van Suriname komen bekende moerasgebieden voor die ook internationaal van belang zijn.

De Bigipan langs de kust van Coronie en Nickerie is één van de broedplaatsen van Noord-Amerikaanse trekvogels. De stranden van het Galibi Natuureservaat zijn voor vier soorten zeeschildpadden, waaronder de Aitkanti of lederschildpad, belangrijke legstranden. Beide reservaten bieden ook aan mensen mogelijkheden tot recreatie en economische activiteiten. "Daar reeds de helft van 's wereld wetlands verloren zijn gegaan, moeten wij ervan bewust zijn dat wetlands belangrijke bronnen voor water en leven zijn en niet gewoon een stuk land dat ingepolderd en ontwikkeld moet worden", aldus Pittock. In vele ontwikkelingslanden – het meest getroffen door de watercrisis – moeten mensen grote afstanden lopen om water te halen om te koken en voor dagelijks onderhoud. Meer dan één miljard mensen hebben geen toegang tot schoon water en meer dan twee miljard mensen ontberen goede sanitaire faciliteiten. Ongeveer twee miljard mensen hebben nu te kampen met watertekorten.-.

Bron/Copyright:

de Ware Tijd

,02/02/2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics