Nickerie.Net, maandag 06 februari 2006  


JCI-Western organiseerde infoavond voor bedrijfsleven in Nickerie

Nickerie - In verband met haar Year Opening heeft het nieuw bestuur van JCI - Western gemeend om dit te combineren met een infoavond voor het Nickeriaans bedrijfsleven en andere belangstellenden. Het doel van deze bijeenkomst was dan ook erop gericht om belangstellenden en het bedrijfsleven van dichtbij kennis te laten maken met de Jaycees, wie ze zijn, wat ze doen en wat de Jaycees kunnen betekenen voor hun bedrijf de komende tijden.

Foto: JCI - Western lid Sandhia Raghoebarsing neemt haar verdiende tweede award in ontvangst uit handen van W. Groeneveld.

JCI - Westerns President Denise Groenefelt gaf in haar jaarrede aan dat zij heel wat in petto hebben voor Nickerie en nog andere activiteiten die de leden verder moeten helpen ontwikkelen. Zij gaf ook aan dat deze wereldwijde jongerenorganisatie deel uitmaakt van JCI -Suriname en bestaat uit bewuste en enthousiaste mannen en vrouwen die allen werken aan de realisatie van de doelstellingen van Junior Chamber International. Met de doelstellingen die vervat zijn in de zogeheten JCI - Creed, wordt het individueel lid dan ook continu getraind op verschillende gebieden om een positieve bijdrage te leveren in de samenleving. Tot een van de genodigden behoorde ook de Inspecteur van Onderwijs afdeling Nickerie, de heer Roy Katisa. Katisa die bijzonder onder de indruk was van deze avond en goed heeft geluisterd waarmee de Jaycees zich bezighouden, gaf te kennen dat het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling zeker ondersteuning en medewerking zal bieden bij de uitvoering van projecten.

Hij spoorde het nieuw bestuur aan om door te zetten en het goede werk te blijven doen. De avond werd verder opgevuld met de recognitions aan het Nickeriaans bedrijfsleven en van de leden die zich het afgelopen jaar zeer verdienstelijk hebben bewezen. Zo schitterde Sandhia Raghoebarsing, omdat zij twee special awards in ontvangst mocht nemen vanwege haar prestaties. Op deze avond heeft JCI - Western ook officieel bekendheid gegeven aan haar website dat te bereiken is via http://www.jci.cc/western. Het bestuur van JCI - Western 2006 ziet er als volgt uit: Denise Groenefelt (President), Sandhia Raghoebarsing (Secretary/Treasurer), Wilma Groeneveld (VP Individual/Community), Jolanda Wirodikromo(VP Internationalism/Business).

Danny Jibodh

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

,06/02/2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics