Nickerie.Net, dinsdag 07 februari 2006  


Henry Ori: ‘schoolprestaties jongens slechter dan meisjes’

Geplaatst: 07/02/2006

Paramaribo - Jongens doen het minder goed op school in vergelijking met meisjes. Henry Ori, onderwijsdeskundige, gaf ons een indruk van hoe jongeren met een bepaald gedrag over het algemeen het op school doen en de invloed die een bepaald (jongeren)cultuur kan hebben op de opvoeding en de prestaties. Volgens hem heeft onderzoek uitgewezen dat prestaties van jongens over de hele studielinie vaak slechter is dan meisjes in zowel de talen, alsook de exacte vakken.

Op de vraag hoe dat komt gaf hij aan dat meisjes zich beter concentreren op het schoolse leren en dat zij vaak serieuzer zijn dan jongens. Meisjes hebben in de vrouwen om zich heen betere rolmodellen. De moeders zijn vaak bezig hard te werken in de huishouding. Daarnaast worden meisjes niet zo vrij gelaten als jongens, waardoor de jongens eerder de straat opgaan dan meisjes. Dat leidt tot problemen. Jongens besteden hun vrije tijd anders en meer op straat dan meisjes. Het feit dat er veel vrouwelijke leerkrachten op scholen zijn, heeft volgens hem geen negatieve, maar juist een positieve invloed op jongens. Vrouwen hebben een opvoedkundige opstelling naar leerlingen toe en brengen hen juist waarden en normen bij. Het is juist goed voor de vorming.

Dat is volgens Orie dan niet de reden waarom jongens vroegtijdig de school verlaten. Jongens hebben een slechter voorbeeld uit de maatschappij. Ze hebben minder goede rolmodellen. Om zich heen zien zij meer mannen die snel aan geld (willen) komen en op grote voet willen leven. Ze zien mannen of een vader die met weinig kennis, veel en heel snel geld kan maken al is het op een oneerlijke manier. Dat alles werkt niet stimulerend op de (schoolse) vorming van jongens. Daarnaast worden jongens tegenwoordig te veel verwend met zaken als cellulairs, DVD’s, de televisie heeft ook zijn negatieve invloed en ook de peergroup. De mensen met wie jongens omgaan en die zij als vrienden hebben, oefenen een behoorlijke invloed uit op hun leven.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

,07/02/2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics