Nickerie.Net, dinsdag 07 februari 2006  


Bousaid en Adhin: Macro-economische vooruitgang in zicht

Stabiliteit is geen stilstaand proces, maar één dat zich moet voortzetten.

door Martin Redjodikromo

Paramaribo - Een volle Olifant. Buiten verwachting was de opkomst van de tweede lezing Macro-economische vooruitzichten, georganiseerd door de VHP. Volgens voorzitter Ramdien Sardjoe worden deskundigen dichter bij de samenleving gebracht.- De afgelopen vijf jaar is daartoe de basis gelegd, echter moet er veel meer gebeuren dan dat. Er zal een duidelijk macro-economisch beleid moeten worden opgesteld en dat zal dan ook strak moeten worden uitgevoerd. Deze prognose hielden Rakesh Adhin en Jim Bousaid hun gehoor voor tijdens een lezing afgelopen vrijdag in De Olifant aan de Jagernath Lachmonstraat.

lezing Macro-economische vooruitzichtenDe twee economen gaven een uiteenzetting over de huidige monetaire situatie en hoe verder op de ingeslagen weg voort te gaan. Adhin bekleed een topfunctie bij de Centrale Bank van Suriname, terwijl Boussaid algemeen directeur is van de Hakrinbank. Volgens de twee deskundigen is er macro-economische vooruitgang in zicht.

En dit ondanks een binnenlandse schuld van 692 miljoen Surinaamse dollars en een buitenlandse schuld van 373 miljoen US dollars. De inflatie van minder dan 10 procent en het begrotingstekort dat tussen de 2 en 3 procent van het Bruto Binnenlands Product ligt, is ook een sta in de weg. Met cijfers en statistieken maakte Adhin duidelijk dat Suriname al langer dan 25 jaar afhankelijk is van financiering van buitenaf.

Een schoon voorbeeld is het jarenlange onevenwichtige saldo van de lopende rekening. "Als land importeren we veel meer dan we exporteren en dat gat moet ergens mee gedicht worden." Meestal is dat in de vorm van buitenlandse leningen of donorgeld. Het bereiken van de stabiliteit is een moeizaam proces waar steeds aan gewerkt moet worden, benadrukt Adhin. Het uitbouwen daarvan hangt in sterke mate af van de succesvolle uitvoering van economische hervormingen. De Public Sector Reform is één daarvan.

Dat het de goede kant opgaat, schrijft Bousaid ook toe aan de ‘meevallende’ resultaten uit de mijnbouwsector. "De stabiliteit is er, maar het moet meer momentum krijgen", stelt hij. Het moet verder uitbouwen, nu de opbrengsten lucratief zijn. Wat hinderlijk in dit alles is, is dat het grootste deel van staatsinkomsten nog steeds aangewend wordt voor het betalen van salarissen aan het logge ambtenarenapparaat. Ook subsidie van bepaalde sectoren is funest voor een snellere macro-economische ontwikkeling.

De econoom stelt onomwonden vast dat haast gemaakt moet worden met de sanering van ambtenaren. Tegelijkertijd moet het particulier bedrijfsleven wel klaargestoomd worden om die overtollige arbeidskrachten op te vangen. "Dat levert op den duur duidelijke politieke winst op", aldus Bousaid.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

,07/02/2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics