Nickerie.Net, donderdag 09 februari 2006  


Studenten demonstratie tegen elektriciteitsbeleid EBS-Nickerie

' Brandstof tekort wegens wanbetaling EBS aan Staatsolie'

 

Danny Jibodh

 

Nickerie - Vandaag zijn enkele honderden middelbarescholieren van het district Nickerie de straat opgegaan als gevolg van de loadshedding die de EBS heeft ingevoerd. Uit verkregen informatie is gebleken dat de EBS haar schulden bij Staatsolie niet heeft aangezuiverd en nu een tekort heeft aan brandstof om de generatoren draaiende te houden.

 

Studentendemonstratie tegen EBS

Een student toont zijn protest tekst "Geen stroom geen school" aan DBS
Een verhitte VOS studente schreeuwde haar keel uit naar de EBS
Studenten die tevergeefs op de directie van de EBS hebben staan wachten voor het gebouw van de Energie Bedrijven Suriname.

De studenten hebben tijdens de straatacties te kennen gegeven dit niet te accepteren en zullen blijven strijden totdat er een oplossing komt in deze onacceptabele situatie waarbij Nickerie in het donker is gehuld en de Nickeriaanse economie verder naar de verdoemenis wordt geleid.

 

De studenten hekelen dit monopolistisch gedrag die de EBS tentoonstelt met deze maatregel die vele huishoudens enorme schade hebben berokkend. Ook het bedrijfsleven in Nickerie is niet bespaard gebleven. Winkelzaken hebben vroegtijdig hun deuren moeten sluiten als gevolg van de energie rantsoenering. De studenten die vlak voor het EBS gebouw stelling namen en vroegen naar de directie om hen te woord te staan hebben bot gevangen. Dit liet nog meer kwaad bloed in hen stromen en gingen massaal naar het commissariaat om ook daar hun misnoegen kenbaar te maken aan DC Bhagwatpersad Shankar.

 

De studenten hebben in een face to face confrontatiegesprek met de DC duidelijk kenbaar gemaakt dat dit het prille begin is van hun acties. Ook hebben zij duidelijk naar voren gebracht niet te schromen hardere acties te organiseren, waarbij er nog meer studenten op straat zullen komen. Shankar had geen makkelijke job om de verhitte studenten tot andere gedachten te brengen, wat hem op gegeven moment wel heeft geļrriteerd en hen duidelijk maakte dat zij te doen hebben met de districtscommissaris van Nickerie.

 

DBS heeft via een betrouwbare bron binnen EBS vernomen dat de directie was gaan 'dokken' toen de menigte werd opgemerkt. Jeugd Parlementarier Raffaellah Slamet,  die ook aanwezig was tijdens de actie beschreef het gedrag van de EBS-directie afdeling Nickerie als een laffe daad. Op zijn minst wordt van hen verwacht dat ze hun moeten kunnen nuanceren of verdedigen. Slamet en haar medestudenten betreurden deze houding van EBS directie.

 

De actie die nauw in de gaten werd gehouden door de zonen van Hermandad had een vreedzaam verloop. Echter is het niet uitgesloten dat indien de situatie onveranderd blijft, de geplande acties verder kunnen gaan escaleren. Intussen maken andere scholen zich gereed ook de straat op te gaan. Er zijn ook geluiden vanuit de burgerij dat zij hun stroomrekening voorlopig niet zullen betalen als zaken zo door gaan.

 

Foto 1: Een student toont zijn protest tekst "Geen stroom geen school" aan DBS

Foto 2 : Een verhitte VOS studente schreeuwde haar keel uit naar de EBS

Foto 3: Studenten die tevergeefs op de directie van de EBS hebben staan wachten voor het gebouw van de Energie Bedrijven Suriname.

 

Bron/Copyright:

Nickerie.net / Dagblad Suriname

,09-02-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics