Nickerie.Net, donderdag 09 februari 2006  


DC Shankar: bespreking met mediadirecteuren niet om persvrijheid te beknotten

Ashley Lieveld

 

Nieuw Nickerie- Een bespreking die districtscommissaris Bhagwatpersad Shankar van Nickerie vorige week donderdag, 2 februari 2006, die hij had met mediadirecteuren in het district over de naleving van de vergunningsvoorwaarden, is door zowel velen notabelen als de man van de straat vel bekritiseerd. Ook in een bekende talkshow via kanaal vijf, RBN televisie, werd dit zaterdagmorgen door presentator Faried Pierkhan aangehaald.

 

Inmiddels is dc Shankar met een persbericht naar buiten gekomen waarin hij schrijft dat het nimmer zijn bedoeling is om de persvrijheid te beknotten dan wel rancuneus te zijn tegen de pers. Shankar is van mening dat de controle en supervisie van en op ondermeer media in Nickerie ook een reguliere bestuursactiviteit is om onder andere de orde, rust, veiligheid en discipline in het district te garanderen. Daarom, zo staat verder in het persbericht, wordt een beroep gedaan op een ieder om de interventie van goed beheer niet verkeerd te interpreteren of wellicht te verdraaien om zodoende de mogelijke indruk te wekken dat er verkeerd wordt gehandeld dan wel dat de districtscommissaris buiten zijn bevoegdheden is getreden.

 

De burgervader vindt dat ordening voor een gezonde communicatie en effectieve informatieuitwisseling van het mediagebeuren, mede vanuit de optiek van strikte naleving van vergunningsvoorwaarden, pure noodzaak is. Op 7 februari 2006 heeft dc Shankar ook een schrijven gericht aan de media directeuren in Nickerie waarin hij hen herinnert aan de gemaakte afspraken op de vergadering van 2 februari 2006, met hen. In dat schrijven wijst Shankar de mediadirecteuren erop dat de districtscommissaris doorlopend en permanent de taak heeft om ontwikkelingen in zijn district optimaal te laten controleren en te doen superviseren. Dit om een hoge mate van leefbaarheid, bestuurbaarheid en beheersbaarheid van het bestuursressort, in dit geval Nickerie, te bewerkstelligen, schrijft Shankar in zijn brief.

 

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Suriname Times

 08-02-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics