Nickerie.Net, donderdag 02 maart 2006  


Kerkdieven nemen doopbekers mee

door Richenel Small

Nieuw Nickerie - De Vredeskerk van de Evangelische Broedergemeente (EBG) te Nieuw Nickerie heeft in de afgelopen weken regelmatig bezoek gehad van de dievengilde. Er is verschillende malen ingebroken op het kerkkantoor en de ongewenst gasten bleken niet in alle gevallen iets meegenomen te hebben. Bij de laatste inbraak is na inventarisatie gebleken dat de zilveren doopbekers ontbraken.

Deze bekers worden gebruikt bij de doop van kinderen en de gemeente vraagt zich even af hoe dit probleem kan worden opgevangen. Door de regelmatige diefstallen en ook vanwege het feit dat het kerkkantoor al geruime tijd moet worden gerenoveerd, heeft het bestuur van de Vredeskerk gemeend om zo spoedig mogelijk te verhuizen in een beter beveiligde ruimte op het kerkterrein. Deze ruimte is van dievenijzer voorzien en staat ook dichter bij de straat, zodat ook beter toezicht op dit pand kan worden gehouden.

Bron/Copyright:

Suriname Times / Nickerie.Net

,10-02-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics