Nickerie.Net, woensdag 01 maart 2006  


Registratie padiboeren voor restitutie loopt goed

door Ashley Lieveld

 

Nieuw Nickerie - Zo'n 1500 padieboeren hebben zich al laten registreren bij het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) - Regio West om in aanmerking te komen voor de verbruiksbelasting op brandstof die zij tijdens de najaarsinzaai 2005 verbruikt hebben. De coördinator van LVV-regio West (CRW), Jagnanan Ganpat, denkt dat de meeste boeren zich al hebben laten registreren.

 

In gesprek met Times zegt Ganpat dat de registratie nog open blijft. Padiboeren die ingezaaid hebben en zich nog niet hebben laten registreren hebben daartoe nog de gelegenheid. “Hoe sneller zij zich aanmelden, hoe beter voor hun”, zegt de LVV voorman in het westen. Dit, omdat men op het departement van LVV Nickerie op 6 februari jongsleden begonnen is met het invoeren van de gegevens in computer. Ganpat zegt dat men aan de hand van het aantal formulieren de conclusie zou kunnen trekken dat het om slechts1500 boeren gaat. “Maar in die formulieren schatten we dat het gaat om zeker 4500 percelen, geeft Ganpat aan. Dit zal volgens hem veel tijd in beslag nemen om te verwerken.

 

Een andere zaak die Ganpat wil verduidelijken is dat men ook gauw geneigd is te denken dat het om 1500 boeren gaat omdat er zoveel formulieren zijn ingeleverd. Dat is het niet zegt hij, het is minder dan dat aantal. Omdat de registratie per ressort plaats vindt kan het voorkomen dat een boer in twee ressorten heeft ingezaaid, legt de CRW uit, waardoor zo een boer twee formulieren heeft ingeleverd. Verder zijn er ook boeren die meer dan tien percelen hebben ingezaaid, haast hij zich te zeggen, en het registratieformulier biedt namelijk ruimte om tien percelen te laten registreren. In zo een geval heeft het formulier geen ruimte meer om alle ingezaaide percelen te laten registreren waardoor zo een boer nog een formulier moet gebruiken.

 

De conclusie die volgens Ganpat getrokken kan worden is dat het aantal ingediende formulieren, ongeveer 1500, niet gelijk is aan het aantal boeren. Middels een voorzichtige schatting geeft hij aan dat van de ongeveer 1500 ingediende formulieren het aantal boeren ligt tussen de 1200 en 1300. Na de invoering van de gegevens worden er per ressort lijsten samengesteld die voor een periode van acht dagen ter inzage zullen worden gelegd op de verschillende wijkkantoren. LVV heeft drie wijkkantoren in het district waaronder twee in de oostelijke polders (oost 1 en oost 2) en 1 in de westelijke polders. De lijsten komen ook ter inzage op het district-commissariaat en op de bestuurskantoren in de verschillende ressorten.

 

Ganpat deelt Times mee, dat de lijsten voor een ieder ter inzage zullen zijn en roept de gemeenschap op om ook inzage in de lijsten te hebben. Indien men constateert dat er namen van mensen onrechtmatig op de lijsten voorkomen, dat zij de mogelijkheid hebben om bezwaar aan te tekenen. Ganpat over het waarom van de ter inzage legging van de lijsten: “Het is alleen maar voor de transparantie dat wij dat doen zodat we echt nauwkeurige lijsten kunnen produceren”.

 

Bron/Copyright:

Suriname Times / Nickerie.Net

,10-02-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics