Nickerie.Net, donderdag 02 maart 2006  


Eindverslag renovatie vredeskerk openbaar

door Richenel Small

NIEUW NICKERIE - Op 17 februari heeft de commissie fundraising van de Vredeskerk het eindverslag van de renovatiewerkzaamheden van de kerk aangeboden aan het bestuur van deze gemeente. De commissie onder leiding van Percy Griffith werd ingesteld om fondsen in te zamelen teneinde de Vredeskerk, die voorkomt op de lijst van de monumentale gebouwen, te kunnen restaureren. Bij de aanbieding van het het eindverslag waren aanwezig de voorzitter van het Regionale Bestuur van de Evangelische Broedergemeente (EBGS), Richenel Small, de bestuursleden van deze gemeente, alsmede de verificatie commissie.

Foto : Het financieel verslag van de renovatie van de Vredeskerk is aangeboden aan het bestuur van deze gemenete, dat op zijn beurt dit verslag verstrekte aan de Verificatie Commissie. Uiterst recht de voorzitter van de Vredeskerk, Steven Mac Donald. Naast hem staan de leden van de verificatie commissie. Tijdens de bijeenkomst werd 1 minuut stlite in acht genomen voor twee personen die inmiddels zijn overleden, met name de voorman van de aannemer Tammenga en Albert Lieveld, die namens de kerk toezicht hield op het werk. Direct na de aanbieding van het rapport werd deze afgestaan aan de verificatiecommissie, zodat deze ook haar licht hierop kan laten schijnen.

Het kerkgebouw werd reeds 2003 opgeleverd en is op 13 september van dat jaar wederom in gebruik genomen bij het 100 jarig bestaan van de kerk. De kerktoren is veel later opgeleverd. In totaal heeft de renovatie ongeveer SRD 275.000 gekost; de toren alleen heeft ongeveer 50.000 Euro gevergd.

Steven Mac Donald, voorzitter van het gemeentebestuur, vertelt desgevraagd aan TIMES dat het nodig en noodzakelijk is om de gemeenschap te informeren over het financieel gebeuren rondom de restauratie. Zowel Surinaamse als buitenlandse donateurs hebben volgens hem belangrijke bijdragen geleverd en het is goed dat zij allen weten hoe de gelden zijn besteed. De gemeente Vredeskerk zal op zondag een vergadering beleggen, waarbij uitvoerig verslag gedaan zal worden over de verrichtingen van de commissie en deze verwacht decharge te krijgen van die vergadering, waarna de donateurs schriftelijk geļnformeerd zullen worden.

Mac Donald wilde nog kwijt dat hij de gemeenschap erg dankbaar is voor de ondervonden ondersteuning en dat het belangrijk is dat er onderhoud plaatsvindt. De Vredeskerk is nog niet klaar, aangezien ook de woning van de voorganger in een slechte staat is komen te verkeren. Samen met het Provinciaal Bestuur van de EBGS zal nagegaan worden op welke wijze dit gebouw aangepakt kan worden.

Foto : Het financieel verslag van de renovatie van de Vredeskerk is aangeboden aan het bestuur van deze gemenete, dat op zijn beurt dit verslag verstrekte aan de Verificatie Commissie. Uiterst recht de voorzitter van de Vredeskerk, Steven Mac Donald. Naast hem staan de leden van de verificatie commissie.

Bron/Copyright:

Suriname Times / Nickerie.Net

,17-02-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics