Nickerie.Net, donderdag 02 maart 2006  


Illegaal veevervoer noopt tot ordemaatregelen

Richenel Small

NIEUW NICKERIE - De districtscommissaris van Nickerie, Bhagwatpersad Shankar, heeft middels een bekendmaking de bevolking van zijn district doen weten dat transporteurs van vee een vervoersbiljet bij zich moeten hebben. Dit biljet wordt verstrekt bij elk politiestation van het ressort van waaruit het vee wordt vervoerd.

Volgens de dc is deze maatregels opnieuw ingevoerd, omdat gebleken is dat illegale veetransporten in Nickerie plaatsvinden, waaraan een halt moet worden toegeroepen. In samenspraak met de Gewestelijke Politie Commandant Elfried Metroos, is besloten over te gaan tot deze nieuwe maatregel, die als doel heeft de ontoelaatbare praktijken tot het verleden te laten behoren.

Bij het aanmelden bij een politiebureau moet de verkoper bij zich hebben de kwitanties van koop en verkoop, het aantal, kleur, geslacht en eventuele brandmerk van de dieren.  Het is nu al vastgesteld dat de vervoerders zich moeten aanmelden bij vier politiestations, te weten Groot Henarpolder te Nickerie, Friendship te Coronie, Calcutta te Saramacca en Kwatta te Paramaribo.  

Bron/Copyright:

Suriname Times / Nickerie.Net

,25-02-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics