Nickerie.Net, donderdag 02 maart 2006  


Persoorlog in Nickerie

DC Shankar: geen sprake van muilkorving

 

Richenel Small

NIEUW NICKERIE - Er heerst in het distrikt Nickerie duidelijk een spanning tussen verschillende mediabedrijven, hetgeen zich manifesteert in de wijze waarop programma’s gebracht worden. Er wordt ook niet geschroomd om personen en instanties te bespreken, waarbij het gebruikelijke hoor en wederhoor niet worden toegepast. 

De Distriktsraad (DR) hierop heeft gemeend te reageren middels een schrijven gericht aan de minister van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT). Dit schrijven blijkt wel en deel van de media in Nickerie te hebben bereikt, terwijl een ander deel hiervan niet op de hoogte was. Dc Bhgwatpersad Shankar hierover gevraagd zegt dat het niet zijn verantwoordelijkheid is om stukken van de DR te verstrekken aan de pers, maar dat de DR daarvoor zelf zorg draagt.

De Public Relation Officer (PRO) van het Commissariaat van Nickerie, Ricky Ristie,  deelde de pers mee dat het gebruikelijk is dat de DR op de woensdag bijeenkomt en dat deze vergaderingen openbaar zijn. Ook kan volgens de PRO contact gemaakt worden met de heer Prem Moerahoe, die woordvoerder is van de DR. 

De dc merkte tegenover journalisten vrijdagmiddag op dat de brief veel stof heeft doen opwaaien in de gemeenschap. Hij ontkent ten stelligste districtsraadsleden te hebben aangezet om de brief te schrijven. Shankar  zegt dat het schrijven wel in zijn bijzijn is voorgelezen en dat hij derhalve wel op de hoogte is van het bestaan hiervan. Hij is ambtshalve voorzitter van dit orgaan, dat hij bestempelde als het hoogste politieke orgaan in het district.

Shankar zegt niet degene te zijn die afkeuring of goedkeuring wenst uit te spreken over hetgeen de DR-leden doen. Als voorzitter van de DR dient hij de brieven afkomstig van dit orgaan slechts door te geleiden en heeft hij ervoor gekozen het onderhavige stuk niet te ondertekenen. De dc wenste meermalen aan te halen dat het geenszins zijn bedoeling is om de pers te muilkorven of te beknotten in zijn werkzaamheden. Hij vindt het wel erg dat personen en instanties op een vervelende manier worden besproken en dat dit via de verschillende media zonder wederhoor toe te passen wordt uitgezonden of gepubliceerd.  

Bron/Copyright:

Suriname Times / Nickerie.Net

,25-02-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics