Nickerie.Net, donderdag 02 maart 2006  


Winkel na controle gesloten wegens slechte hygiŽnische toestand

Richenel Small

NIEUW NICKERIE - In het district Nickerie is op vrijdag een restaurant gesloten, omdat dit eethuis zich niet hield aan de regels voor hygiene en milieu. Deze informatie gaf dc Bhagwatpersad Shankar aan de pers in ontmoeting op vrijdag 24 februari jl. De commissie die door hem eerder was samengesteld en onder meer moest toezien op de naleving van de vergunningsvoorwaarden, is op pad geweest en heeft naar bevinding van zaken gehandeld.

Volgens de dc is de commissie op 30 januari wederom van start gegaan met hun controlewerkzaamheden en heeft inmiddels baanbrekend werk verricht.  De burgervader gaf aan, dat naast de milieunormen er ook gelet wordt op andere zaken, zoals administratieve zaken die in orde moeten zijn, zoals vakantieregeling voor het personeel en andere relevante zaken. De commissie staat onder leiding van de politie en bestaat verder uit andere disciplines zoals de bestuursdienst, de brandweer, de douane en het BOG. 

Het is niet de bedoeling om als boze mannen op vergunninghouders af te gaan met bullepees of wapens, maar het gaat bij Shankar om een ordemaatregel welke noodzakelijk is voor  de orde en rust in het district.

Bron/Copyright:

Suriname Times / Nickerie.Net

,25-02-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics