Nickerie.Net, donderdag 02 maart 2006  


Niets aan de hand met benoeming niet- marron tot kapitein

Paramaribo - ‘Cultuur is aan verandering onderhevig. Het feit dat een niet - marron gekozen is tot erekapitein van een marronstam, geeft aan dat cultuur leeft en geen statisch gegeven is,’ zegt VHP -assembleelid Sharmilla Mangal. Zij reageert hiermee op de uitverkiezing van Surindre Mungra tot erekapitein door granman Belfon Aboikoni. Mangal geeft hiermee ook aan het volstrekt niet eens te zijn met de opvatting die AC - leider Ronnie Brunswijk met betrekking tot deze zaak huldigt. Volgens de AC- er is de uitverkiezing van een niet - marron om deze titel te dragen tegen alle regels van de marrontraditie en cultuur.

Volgens Mangal geeft de samenleving aan wat cultuur is. Naarmate de tijd verstrijkt, veranderen waarden en normen. Ze juicht daarom deze nieuwe ontwikkeling toe en vindt het jammer dat het door enkele leiders in een etnische sfeer wordt gebracht. ‘Wel moeten wij ervoor waken dat wij zaken niet op de spits drijven voor wat betreft de gevoeligheden die liggen binnen de verschillende culturen,’ zegt ze. Het is volgens haar echter duidelijk dat deze benoeming geen functionele waarde heeft, waardoor men ervan verzekerd mag zijn dat fundamentele zaken binnen de marroncultuur niet teniet worden gedaan.

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname / Nickerie.Net

,02-03-2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics