Nickerie.Net, zaterdag 04 maart 2006  


Kwestie Nickeriaanse media

Evaluatie-uitkomsten bepalend in besluit tot aanmaning correctief optreden

Nickerie - Het ministerie van TCT is officieel op de hoogte gebracht met betrekking tot DC ‘s Bhagwatpersad Shankar standpunt over het mediabeleid in Nickerie. Dit bevestigt de minister Alice Amafo desgevraagd. De burgervader heeft eind februari medegedeeld dat er binnenkort controle wordt uitgeoefend op de mediahuizen.

De Commissie Naleving Vergunningsvoorwaarden gaat naar zeggen van de burgervader op regelmatige basis controleren of de eigenaren van mediahuizen zich inderdaad houden aan de vergunningsvoorwaarden. Volgens de minister moet naast het feit dat zaken in Nickerie geëvalueerd zullen worden, ook gekeken worden wat er nou precies speelt. Nagegaan zal moeten worden wat de vergunningvoorwaarden zijn en wie zich daaraan houdt of niet, zegt Amafo. Aan de hand van de uitkomsten zal als het moet, correctief worden opgetreden.

De media hebben een taak op zich. Volgens de minister leveren de media een belangrijke bijdrage aan de informatiestroom en hebben zij een opvoedkundige rol in de gemeenschap. Het besluit van de burgervader ervaren enkele media bazen in Nickerie als een beknotting van de persvrijheid en tegelijkertijd een aanval op de mediabedrijven. Over boycotten praat de minister niet maar zegt eerder dat de hamvraag is wat de media als hun taak zien. De DC heeft het beroep gedaan aan de mediahuizen niet opruiend bezig te zijn en vooral een objectief beeld te geven aan de kijkers en luisteraars.

Humphrey Dundas

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname / Nickerie.Net

,03-03-2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics