Nickerie.Net, dinsdag 07 maart 2006  


Kafverbranding blijft overlast bezorgen aan bewoners van Vuurtorenweg

NIEUW-NICKERIE - Kafverbranding in de omgeving kan astma, verkoudheid en ademhalingsproblemen veroorzaken bij vooral kinderen. Het kaf wordt nog steeds op een onverantwoordelijke manier verwerkt. De buurtbewoners krijgen enorm veel last vooral van de opstijgende as en de rookontwikkeling.

Buurtbewoners van de Vuurtorenweg te Nieuw-Nickerie hebben in de afgelopen periode herhaaldelijk bij de verschillende overheidsinstanties aangeklopt om hun beklag hierover te doen. Ondanks de klachten gaan de padieverwerkers Radjinder Rigpal en Moenie Ramadhin onverkort door met het verbranden van kaf in het woongebied.

Kafverbranding is primair milieuonvriendelijk en de buurtbewoners zijn genoodzaakt hun woningen potdicht te houden. Guillaume Leysner, woordvoerder van de buurtbewoners, zegt dat de gezondheid van de mensen eraan gaat. Dit probleem is breedvoerig besproken met de twee laatste burgervaders Hardeo Ramadhin en Hein Ramnewash. Het resultaat is echter uitgebleven. Leysner vindt het erg dat ex-districtscommissaris Ramadhin na confrontatie met dit probleem, het bedrijf van zijn broer in tegenstelling tot de vergunningsvoorwaarden, juist een toestemmingsbrief heeft verstrekt voor het verbranden van kaf. Terwijl dezelfde districtscommissaris gedurende zijn ambtstermijn de twee verwerkers Narsing van de Jakartaweg en Karaya van de Cassaveweg heeft aangeschreven om hun kafverbrandingsactiviteiten terstond stop te zetten.

Ook zou Ramadhin zijn broer toestemming hebben verleend om een pijpleiding van 60 meter voor de afvoer van kaf aan te leggen vanuit de Mandjaveiraweg richting westen naar de Vuurtorenweg, terwijl de bestuursopzichter van dat ressort de aanvraag had afgewezen. “Alle verwerkers in Nickerie verwerken hun kaf op dezelfde wijze,” zegt ex-districtscommissaris Ramadhin. Over de verwijten zegt hij dat men van een mug een olifant maakt, omdat de betrokken bedrijven op een afstand van ongeveer 600 meter liggen van de woningen die “plotseling” problemen hebben.

Indertijd heeft hij zelf een onderzoek gedaan, maar toen bleek dat de mensen geen last ondervonden van de kafverbranding. Intussen hebben de verwerkers maatregelen getroffen om de hinder die men ondervindt te verminderen. Er zijn bomen geplant in de directe omgeving van de locatie waar het kaf wordt verbrand en de vrijgekomen as wordt regelmatig nat gemaakt. Bij districtscommissaris Bhagwatpersad Shankar is aangedrongen op een structurele oplossing.-.

Bron/Copyright:

,06/03/2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics