Nickerie.Net, dinsdag 07 maart 2006  


Suriname dreigt donorgelden te verliezen

door Vernon Texel

Paramaribo - Surinames bestedingsmethoden schieten ernstig tekort, waardoor donoren overwegen hun bijdrage aan ’s lands ontwikkeling terug te vorderen of drastisch te verminderen. Van de 500 miljoen US dollar – schenkingen en leningen – die de afgelopen vijf jaren beschikbaar was, is nauwelijks een vijfde deel gerealiseerd. Reden voor minister Rick van Ravenswaay van Planning en Ontwikkelingssamenwerking (Plos) om de zaak ter discussie te stellen binnen de regering. “Er zijn genoeg middelen om projecten voor de verschillende ministeries en sectoren te financieren, maar de uitvoering is nihil,” zegt de bewindsman. Hij geeft toe dat onduidelijkheid hoe de middelen toe te wijzen ook ten grondslag hieraan ligt.

Het geduld van donoren raakt op en ze stellen zich nu op het standpunt dat Suriname de middelen kennelijk toch niet nodig heeft. “Voor alle projecten is een tijdslimiet vastgesteld. Worden deze niet gehaald en wordt niet duidelijk aangegeven wat de oorzaak daarvan is, dan gaat het geld naar een ander land,” benadrukt Helena Laakso, hoofd van de vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Suriname. De Europese Unie is één van Surinames grote donoren. Laakso wijst erop dat hoe meer Suriname besteedt, hoe hoger de bijdrage kan worden voor volgende projecten. Regelmatig heeft ze hierover gesproken met de Plos-minister. Om de bestedingen vlot te trekken, is er enige tijd geleden zelfs een commissie ingesteld waarin zowel functionarissen van Plos als van de EU zitting hebben. Desondanks is er geen noemenswaardige verandering opgetreden. Een situatie waar Van Ravenswaay een broertje dood aan heeft. In de komende jaren wil hij zich daarom gaan richten op het vergroten en verbeteren van de plancapaciteiten van het Planbureau en de planapparaten op de diverse ministeries. “Het is belangrijk dat we ons niet slechts oriënteren op het beheer van donorgelden, maar meer nog op het vergroten van het bestaande vermogen van de overheid.”.-.

Bron/Copyright:

,06/03/2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics