Nickerie.Net, woensdag 08 maart 2006  


‘ADRON 125’ meest belovende rijstras

Beta Debidien

NIEUW-NICKERIE - “Het rendement van ‘ADRON 125’ ten opzichte van de andere lijnen is tien procent hoger, dat wil zeggen dat er tien procent meer cargo- en semi-super witte rijst verkregen wordt bij het pellen van dit product. Vandaar dat dit rijstras in de komende periode het meest belovende is. ” Dat zei ir Kardie Kartosoewito, directeur van het Anne van Dijk Rijstonderzoekscentrum Nickerie (ADRON) zaterdag bij de viering van het twaalfjarig bestaan van het rijstinstituut in Nickerie.

Uit gegevens van het centrum blijkt dat ten behoeve van de voorjaarsoogst 2006 ongeveer 7000 hectare met ADRON 125 is ingezaaid. Gezien de belangstelling is de verwachting dat bij de komende seizoenen minstens 15. 000 hectare zal worden ingezaaid. Volgens Kartosoewito zal de extra cargo of semi-super hieruit ongeveer 6000 ton bedragen en de meerwaarde 1,5 miljoen Surinaamse dollar. Alleen al met het resultaat van de uitlevering van ADRON 125 zullen de kosten van het centrum zijn terugverdiend. Dat geeft aan dat rijstonderzoek een hoog economisch rendement heeft.

Als grootlandbouwer is Leaket Mahawatkhan tevreden over de productie van ADRON 125. “Reeds drie jaar lang ben ik bezig op een stuk areaal van 800 hectare ADRON lijnen te telen, tot nu toe is gebleken dat zij de beste is. Eén nadeel is dat wanneer het areaal niet egaal is, bij de rijping dat deel waar het areaal laag is, de padie sneller rijpen en bij het ander deel wat later.”

Minister Kermechend Raghoebarsing van Landbouw, Veeteelt en Visserij is zeer onder de indruk dat op deze manier gewerkt wordt naar kostprijsverlaging in de rijstsector. De bewindsman heeft het rijstonderzoekscentrum alle medewerking toegezegd bij het voortzetten van zijn werkzaamheden.-.

Bron/Copyright:

,07/03/2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics