Nickerie.Net, vrijdag 10 maart 2006  


Catharina Ziekenhuis en SZN continueren samenwerking

Beta Debidien

NIEUW-NICKERIE - “Gezien de positieve ontwikkelingen binnen de ziekeninrichting in het district Nickerie, zal het Catharina Ziekenhuis Eindhoven in Nederland de samenwerking met het dokter Lachmipersad Mungra Streek Ziekenhuis Nickerie (SZN) voortzetten in de komende periode.”

Drs Roelof Jonkers, voorzitter van de raad van bestuur van het Catharina Ziekenhuis, is op bezoek in het SZN. Sinds 30 juni 2005 hebben de twee ziekenhuizen een samenwerkingsovereenkomst. Kennisuitwisseling, materiële hulp en meer kennis van en begrip voor de allochtone patiënt in Eindhoven zijn de doelstellingen van de samenwerking.

De uitwisseling van medewerkers van alle lagen tussen beide ziekenhuizen maakt ook deel uit van deze samenwerking. Intussen heeft het SZN drie personen afgevaardigd naar het Catharina Ziekenhuis. Shobha Ramgoelam, verpleegkundige van het SZN , vond de periode in Nederland zeer leerrijk. “Ik ben nu bezig mijn opgedane kennis en ervaring over te dragen aan het verplegend personeel in Nickerie.” Ze is blij dat deze samenwerkingsovereenkomst op gang is gekomen en op deze manier wordt gecontinueerd.

Otto Dewanchand, voorzitter van het Stichtingsbestuur van het SZN is blij dat er via deze weg wordt gewerkt aan de verbreding van de bestaande individuele contacten tussen medewerkers van beide ziekenhuizen.-.

Bron/Copyright:

,09/03/2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics