Nickerie.Net, maandag 13 maart 2006  


Chinese invasie in Suriname tegengaan?

(Dagblad Suriname Redacioneel)

Paramaribo - Betrokkenheid inzake het vraagstuk van de Chinezen is inderdaad ook een verantwoordelijkheid van DNA. Het zou niet moeten blijven bij vragen stellen. Hier zou een parlementair onderzoek op zijn plaats zijn. Al jaren wordt dit onderwerp verwaarloosd. Wij zien als volk om ons heen heel gekke zaken gebeuren. CSME wordt in Suriname niet begrepen. Men heeft inmiddels een andere betekenis in Suriname gegeven aan het begrip CSME (Chinezen Super Markt Economie).

Onze middenstand,de winkeliers, zijn inmiddels weggevaagd en het blijft maar doorgaan en inmiddels heeft men de bouwsector ook knap verziekt met inferieure spullen en goedkope arbeidskrachten. Het gemak waarmee men in de wijken en districten Chinese winkels en supermarkten van de grond tilt, is ongelooflijk. En onze regering schijnt dat maar te gedogen door vergunningen te verstrekken zonder te letten op bestemmingsplannen of verzadiging van de locale markt. Je zou bijna willen geloven dat men niet de winkel of supermarkt runnen als hoofddoel heeft, maar als nevenactiviteit. Een andere vraag die ons bezighoudt is: betaalt men wel voldoende belasting en waar halen zij het kapitaal vandaan om de winkels en supermarkten te runnen? Waar komen de geldstromen vandaan en zijn het legale geldstromen? De privileges zijn groot en het lijkt op een georganiseerde misdaad met heel veel sociale implicaties. Inmiddels heeft de nieuwe lichting Chinezen veel effecten meegebracht in onze samenleving (criminaliteit, moorden en afrekeningen, slechte goederen, sociale spanningen, herinrichting van onze ruimtelijke ordening, etc.). Reeds hebben politieke partijen deze doelgroep omarmd en daar lopen ook bepaalde lijnen. Terecht vraagt de gemiddelde Surinamer zich af of zij in eigen land niet zijn gedegradeerd tot een tweede of derderangs burger.

Tijdens de voortzetting van de parlementsvergadering deze week is minister Lygia Kraag-Keteldijk van Buitenlandse Zaken (BuZa) ingegaan op opmerkingen en vragen van parlementariërs over de kwestie illegale Chinezen. Zo ging ze in op een opmerking van Sharmila Mangal-Mansaran, dat er op de Surinaamse ambassade in China op grote schaal visumzwendel zou hebben plaatsgevonden. De naam van de toenmalige ambassadeur Herrenberg is door Mansaran daarmee in verband gebracht. Volgens Mansaran zou het ambassadepersoneel een onmisbare schakel vormen in de keten, waarvan de georganiseerde criminaliteit gebruik kan maken. De minister bevestigde dat berichten het ministerie in die periode hadden bereikt over malversaties die gaande zouden zijn bij visaverstrekking door de ambassade in China. Zij wilde echter niet concluderen dat het personeel een schakel vormt van de georganiseerde misdaad.

Vreemd, de vorige minister heeft dit wel ontdekt en zelf maatregelen genomen. In elk geval moet er een compleet nieuw team komen op de ambassade in China en het liefst uit de buurt van de patronagepolitiek. Maar, het gaat gewoon door. Zijn er bepaalde belangen die beschermd moeten worden? Sinds haar aantreden op het ministerie van BuZa beweert de minister dat zij intern bezig is meer ordening te brengen in het personenverkeer, waaronder de visumafgifte. In dat kader zijn op 8 februari nadere instructies gegeven aan de ambassadeur te Bejing. Het ligt in de bedoeling om op korte termijn de instructies en controlemechanismen te verscherpen, waarbij rekening zal worden gehouden met de voorstellen van Mansaran. Dat hebben wij eerder gehoord en wij weten dat zaken toch niet gebeuren omdat een ‘onzichtbare hand’ zaken vertraagt. Op de vraag van Jiwan Sital of BuZa expliciet op de hoogte is van de activiteiten van mensenhandelaren in ons land, antwoordde de minister dat die activiteiten regelmatig een punt van bespreking zijn op het ministerie. Zij gaf aan dat 20% van de visumaanvragen bij de ambassade in China wordt verstrekt, maar dat 80% vanuit Suriname wordt geregeld en dat er van hieruit de opdracht gaat naar China. De visaverstrekking vindt slechts plaats na beoordeling op het hoofdkwartier in Paramaribo. Tijdens de ordening is volgens haar echter gebleken dat een aantal visa is verstrekt aan Chinese staatsburgers in Paramaribo en het ministerie is bezig die zaak nader te onderzoeken.

Er is meer aan de hand. Het is een hele keten van mensenzwendel. Wanneer zij hier zijn neergestreken dan zorgen zij met behulp van de Surinaamse autoriteiten dat zij een visum krijgen voor de VS en/of Canada. Dat is de grote tovertruc. Men moet ons als volk het juiste verhaal komen vertellen wat zo hot is aan deze lichting Chinezen. Wij kennen al jaren Chinezen in ons land. En wij moeten niet een ieder over een kam scheren. Maar zelfs binnen de autochtone groep Surinaamse Chinezen is de irritatie flink toegenomen. Er moet een inburgeringplicht komen voor de doelgroep, allochtone chinezen (de nieuwelingen), omdat zij de normen en waarden van het land niet kennen. De taal is een grote barrière voor hun participatie in het land. In de vele wijken veroorzaken zij smerigheid en turbulentie. Zij wonen en werken onder zeer erbarmelijke omstandigheden en brengen goederen en diensten aan de Surinaamse burger in zeer onhygiënische toestanden. Geen wonder dat Surinaamse autoriteiten moeten optreden tegen zulke personen.

 

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname / Nickerie.Net

,13-03-2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics