Nickerie.Net, maandag 13 maart 2006  


Nickeriaanse boeren verkeren nog in onzekerheid

Nickerie - Tientallen Nickeriaanse rijstboeren uit de Nanniepolder- Euro, Bruto, Groot Henar en Hamptoncourtpolder verkeren nog in grote onzekerheid, omdat zij geen titel hebben op de landbowgronden die zij bewerken. Ex - minister Geetapersad Gangaram Panday van LVV had deze boeren voor de verkiezing beloofd dat zij hun beschikking zouden krijgen.

De bewindsman had dit in een brief de dato 24 mei 2005 aan de boeren kenbaar gemaakt. Het A-1 Assembleelid Soedchand Jairam verweet de regering misbruik te maken van dit landprobleem om stemmen te winnen. De argeloze boeren zouden in ruil voor hun stem bij de verkiezingen grondbeschikkingen krijgen, zegt Jairam. Slechts een kleine groep heeft dit gehad. Zo is het een bepaalde Frontpartij gelukt om nipt en zetel te behalen in Nickerie, stelt Jairam. Deze kleine rijstboeren ondervinden dikwijls problemen omdat ze geen eigendomspapieren hebben op de grond. Kredieten opvragen bij de bank kan niet, waardoor zij slechts in beperkte mate kunnen investeren in het bedrijf.

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname / Nickerie.Net

,13-03-2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics