Nickerie.Net, donderdag 16 maart 2006  


Contract asfaltering weg naar South-Drain in augustus

NIEUW-NICKERIE - Het ministerie van Openbare Werken (OW) kan mogelijk al in augustus het contract ondertekenen voor de asfaltering van de ongeveer 40 km lange weg naar South-Drain in het district Nickerie. Maar dan moet de overheid eerst voldoen aan de voorwaarden, die gesteld zijn door de Europese Unie (EU).

Dat zei OW-minister Ganeshkoemar Kandhai onlangs tijdens zijn werkbezoek aan Nickerie. Volgens de bewindsman heeft de EU zich bereid verklaard de financiėle middelen beschikbaar te stellen om de zeer belangrijke weg die leidt naar de veerverbinding Suriname - Guyana, te verharden. Een consultant is thans bezig met de voorbereiding van zaken. De garantie is gegeven dat het ministerie de weg onderhoudt tot de ondertekening van het contract.

Thans wordt getracht het onderhoud van deze zandweg, die vaak in deplorabele staat verkeert, in te lopen. Twee aannemers leveren en verwerken respectievelijk duizend kubieke meter klinkzand en vijfhonderd kubieke meter schelpzand voor de weg. In de afgelopen periode heeft OW getracht de weg in berijdbare conditie te houden, maar vanwege de aanhoudende regens was dat niet mogelijk. De aannemer was toen genoodzaakt de werkzaamheden stop te zetten.

Autobestuurders, die naar de oversteekplaats moesten, kwamen vaak voor problemen te staan door de diepe kuilen in het wegdek. Carl Ristie, Terminal Manager van de Canawaima Ferry Services is tevreden met de huidige aanpak. Hij hoopt dat OW de weg steeds tijdig rehabiliteert. Dat is nodig, daar straks ook de grote regentijd aanbreekt.-.

Bron/Copyright:

,16/03/2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics