Nickerie.Net, dinsdag 21 maart 2006  


‘Geen restitutie voor Imro Manglie’

NIEUW-NICKERIE - “De ondernemer Imro Manglie maakt geen aanspraak op restitutie op brandstofgelden”. In een brief aan minister Kermechend Raghoebarsing van Landbouw, Veeteelt en Visserij, hebben veehouders bezwaar aangetekend tegen restitutie aan de ondernemer. Manglie beplant al jaren het terrein groot 413 ha dat deel uitmaakt van de stalweide no 5 gelegen tussen het Van Wouwkanaal en de Karachieweg.

Volgens Koendan Gobardhan, voorzitter van de Vereniging van Veehouders Corantijnpolder en Van Drimmelenpolder behoort dat stuk terrein aan de veehoudersvereniging en staat het op naam van de Staat ingeschreven bij het Hypotheekkantoor. Als blijkt dat aan de ondernemer toch de restitutie wordt uitbetaald, zegt de vereniging genoodzaakt te zullen zijn het ministerie van LVV voor het gerecht te dagen. Intussen heeft LVV namen van de kleine en grote padieproducenten van Regio West die in aanmerking kunnen komen voor de restitutie van verbruiksbelasting op dieselolie ter inzage gelegd op bepaalde overheidskantoren in alle ressorten van het district. Het gaat om brandstof die is gebruikt voor de voorjaarsoogst 2006 vanaf 13 tot en met 21 maart. De padieverwerkers die een aanvraag hebben ingediend om in aanmerking te komen voor restitutie van verbruiksbelasting op dieselolie, kunnen gedurende deze periode nagaan of hun gegevens goed zijn overgebracht op de verzamellijsten. “Een ieder heeft het recht om in deze periode schriftelijk bezwaar aan te tekenen bij de directeur van het ministerie van LVV,” zegt Jagnanan Ganpat, coördinator van het ministerie Regio-West. Nadat aan alle verplichtingen zijn voldaan in Nickerie wordt de samengestelde lijst opgestuurd naar de stad voor de verdere afhandeling waardoor het departement kan overgaan tot de uitbetaling van de gelden.-.

Bron/Copyright:

,21/03/2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics