Nickerie.Net, woensdag 22 maart 2006  


IMF voorspelt gunstige tijden voor Suriname

Paramaribo - Op de laatst gehouden vergadering van het IMF in Washington werd door de leden van de Raad van Bestuur de Surinaamse autoriteiten geprezen voor hun succesvol macro-economisch beleid van de afgelopen jaren. Ze waren het erover eens dat de korte termijn vooruitzichten voor Suriname er gunstig uitzien. Suriname zou op de middellange termijn voordeel trekken uit het doorvoeren van betere fiscale en monetaire beleidsmaatregelen.

Reeds zijn er belangrijke stappen gezet om het fiscaal raamwerk te verstevigen. De recente wijzigingen van de lokale brandstofbelasting en het systeem van prijsbijstelling zal de kwetsbaarheid van belastinginkomsten t.o.v. fluctuaties van de olieprijzen op de wereldmarkt verminderen. De leden van de Raad van Bestuur adviseerden om het raamwerk m.b.t. het monetair beleid en het wisselkoersregime te versterken. Doordat er een grotere flexibiliteit t.a.v. de wisselkoers is ontstaan, zullen de autoriteiten de marktvastgestelde commerciŽle koers als de officiŽle wisselkoers moeten aannemen. Ook werd er tegelijkertijd geadviseerd om het vermogen van de bank inzake risicobeoordeling te vergroten. De leden van de Raad riepen op tot implementatie van effectievere anti - witwas controles.

Opgemerkt werd dat de al lang bestaande achterstanden van Suriname aan bilaterale crediteuren de kredietwaardigheid van het land ondermijnen en zijn toegang tot kredietdekking voor de export verhinderen. Naar voren werd gebracht dat structurele hervorming de sleutel zou zijn om de niet- mijnbouwsector in staat te stellen duurzame werkgelegenheid en inkomstengroei te genereren. De autoriteiten werden aangespoord om de voorziening en de nauwkeurigheid van statistieken te verbeteren, vooral voor wat betreft de nationale verslaggeving en de handelsgegevens.

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname / Nickerie.Net

,22-03-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics