Nickerie.Net, woensdag 22 maart 2006  


Rijstboeren teleurgesteld in exporteurs

door Beta Debidien

 

NIEUW-NICKERIE - Leden van de Surinaamse Padie Boeren Associatie (SPBA) zijn diep teleurgesteld in de houding van het bestuur van de Vereniging van Rijstexporteurs (VRE). Ondervoorzitter Harinandan Oemraw zegt dat de VRE zich niet heeft gehouden aan haar woord. De vereniging zou tegen eind februari weer met de padieboeren praten over de recente ontwikkelingen met betrekking tot de export en de vaststelling van een gunstige opkoopprijs voor natte padie van 79 kg per baal. “We wachten nog steeds op een uitnodiging van de VRE”, zegt Oemraw.
    

De SPBA en de VRE waren op 14 februari voor het eerst om de tafel voor het bespreken van de problemen in de rijstsector. Er was toen voorgesteld om samen te werken ter vaststelling van een gunstige padieprijs voor de voorjaarsoogst 2006. De SPBA had tijdens dit gesprek voorgesteld een opkoopprijs te berekenen, waaraan zowel opkopers als de rijstboeren voordeel zouden hebben. Het bestuur van de VRE had de voorstellen meegenomen om ze te bespreken op zijn eerstvolgende ledenvergadering.
    “Ik vind het jammer dat deze vergadering nooit is gehouden”, zegt Oemraw. Hij beschikt over informatie dat de VRE tijdens de oogstperiode zogenaamd uit elkaar gaat, maar weer bij elkaar komt tijdens de exportperiode om  prijsafspraken te maken.  “Het is een spel dat haast elk seizoen wordt gespeeld tussen de verwerkers/opkopers en exporteurs onderling”, verzucht Oemraw.-.
 

Bron/Copyright:

,22/03/2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics