Nickerie.Net, maandag 03 april 2006  


Totness (Coronie): Tata Colin School in de ban van 'Boze Geesten'


Update 3-4-2006 (dWT)

Psycholoog Harry Mungra: Probleem Tata Colinschool kan ook psychisch zijn

door Afra Accord

Paramaribo / Totness - “Kinderen die zwaar gestrest zijn, kunnen ook paniekaanvallen krijgen. Dit kan maken dat ze paniekerige dingen doen, die wij niet kunnen plaatsen.” Dit zegt psycholoog Harry Mungra. De krant sprak met hem, kort voordat hij afgelopen week met een delegatie deskundigen naar Coronie vertrok om te onderzoeken wat het probleem op de Tata Colinschool is.

Mungra zei toen, dat conclusies pas kunnen worden getrokken, als is gesproken met de kinderen en de ouders, om een beeld te krijgen van de sociale situatie. “Deze kan zo slecht zijn, dat kinderen in de klas zitten, maar niet daar zijn.” Uit deze familie-anamnese kan worden opgemaakt, hoe moeder en vader zijn opgevoed en of dit soort gedrag zich eerder in de familie heeft voorgedaan. “Soms is het gewoon een probleem, dat van de ene op de andere generatie is overgebracht en nooit goed is behandeld”, vertelt Mungra. “Pas na een goede diagnose kan je zeggen op wiens bord je dit probleem plaatst.

In een multiculturele samenleving gaat elke cultuur op een specifieke manier om met psychische verschijnselen. Ze hebben deze kennis gebouwd op grond van generatieslange ervaring.” Als voorbeeld haalt bigisma aan, die precies weten wat te doen als een kind 'ogr’ai' heeft. Volgens de psycholoog is er teveel poeha gemaakt over het probleem in Coronie. Ook in Paramaribo doen dergelijke taferelen zich voor. En niet alleen op scholen, ook op kantoren zijn er mensen die in trance raken. Maar dit wordt niet breed uitgemeten in de pers. Er wordt naar een oplossing gezocht. Mungra zegt al eerder diagnoses te hebben gesteld en advies te hebben gegeven aan scholen met vergelijkbare problemen . De psycholoog gelooft absoluut niet dat er bakru’s op de school zijn.

Vanuit de psychiatrie bekeken, zijn er verschillende symptomen. “Je hebt meervoudige persoonlijkheidsstoornissen. Milieu kan een rol spelen, wanneer mensen veel worden afgewezen door hun omgeving. Niemand heeft tijd voor je – dat stukje affectie mis je dan als mens. Een andere oorzaak kan zijn, dat er dingen in de genen zijn overgedragen, van generatie op generatie. In de volksmond wordt dit kunu genoemd.” Maar pas als hij een diagnose heeft gesteld, kan Mungra de therapie bepalen die een oplossing moet brengen. “Pas dan weet je of het een medisch, psychisch of cultureel probleem is. Je weet dan of je een gefundeerde theorie toepast of een niet-gefundeerde, zoals de winti-religie en gebed,” legt hij uit. “Ik vind niet dat de culturele kant gebagatelliseerd moet worden. Die is gebaseerd op een traditie van honderden jaren. Alleen is niet wetenschappelijk bewezen dat het werkt. Maar ook in de medische wereld vindt niet elke patiënt hulp”, benadrukt Mungra.-.


Specialisten-team als ‘spokenjagers’ Coronie

door Ivan Cairo

Paramaribo - Een team van specialisten, bestaande uit psychologen, psychiaters, geestelijken en anderen, gaat de regering bijstaan de mystieke problemen op de Tata Colinschool in Coronie te helpen oplossen. Veel wil onderwijsminister Edwin Wolf niet kwijt over wat de deskundigen gaan doen. Vrijdag had hij al de hulp van de Inter-religieuze Raad in Suriname (IRIS) ingeroepen om te assisteren.

Tijdens een onderhoud met vertegenwoordigers van de religieuze overkoepeling is de minister geadviseerd een zekere persstilte over de kwestie Tata Colinschool in acht te nemen. “Maar hoe lang houd je dat vol?”, stelt de bewindsman. De persstilte is bedoeld om de rust in de gemeenschap te laten terugkeren. Vanuit de IRIS zal het Comité Christelijke Kerken worden ingezet om langs religieuze weg te proberen een oplossing te brengen. “De geestelijke voeding zal worden opgevoerd in Coronie.”

Al geruime tijd lijken pupillen van de school door boze machten te worden bezeten. De tot nu toe gehanteerde oplossingsmodellen schijnen geen vruchten af te werpen. Rituelen van hindoepriester Aneroedh Gangaram Panday die maandag trachtte de ‘dwalende geest’ van een overleden meisje weg te halen van de school, hebben geen verlichting gebracht. Integendeel. Al direct na de poedja brak letterlijk de hel los en moesten scholieren die in trance waren geraakt naar de polikliniek te Totness gebracht worden om te kalmeren.

Wolf vindt het jammer dat de pogingen van de pandit niet het gewenste effect hebben gehad. Ondanks de aanhoudende kwellingen is nog niet besloten de school te sluiten. Als door de specialisten wordt geadviseerd dat te doen, zal dat wel gebeuren. Inmiddels zijn diverse opties besproken, maar een definitief plan van aanpak is er nog niet.-

Bron/Copyright:

,31/03/2006


Coronie applaudisseert opgelucht voor pandit

door Ron Duysker

TOTNESS - “Ik heb haar al afgelopen donderdag gebonden, en ik ga het proces vandaag afronden. Ook zij was blij en dankbaar dat ze eindelijk kan gaan rusten”, vertelt de energieke pandit Aneroedh Gangaram Panday over zijn voor het menselijk oog onzichtbare tête-à-tête met Gaily. Gisteren was de spanning te snijden in Totness, in het kokosdistrict Coronie. Dit door de rituelen die de pandit uitvoerde voor “het definitief ter ruste brengen van de geest van Gaily.”

Pandit Aneroedh Gangaram Panday is bezig met rituele voorbereidingen op de Tata Colinschool, bijgestaan door een assistent.

Voorbereidingen bestaan uit het klaarmaken van voedsel voor de rituelen. Eén daarvan is op de Tata Colinschool, bedoeld om weer contact te leggen met de geest van de elf jaar geleden tragisch omgekomen jonge Coroniaanse vrouw. De pandit vertelt dat hij dit keer voedsel voor haar had en dat ze hiervan “flink heeft gegeten”. Al om negen uur is de in Nederland wonende hindoe-geestelijke, met gevolg, bezig voorbereidingen te treffen ten huize van familie Mathoera. Daar werden rode vlaggen geplaatst met een zakje met inhoud aan een bamboestok. Na deze intergeestelijke ontmoeting gaat Gangaram Panday naar alle vier hoeken van het terrein van de mulo-afdeling van de school in de Gouverneurstraat. Intussen is er een ware volkstoeloop ontstaan, vele Coronianen – van jong tot stokoud – zijn de handelingen van de pandit komen volgen. De pers uit Nickerie is er ook en er wordt zelfs een geluidinstallatie aangerukt, om het geheel verstaanbaar te maken voor de aanwezigen. Met enthousiast applaus prijzen de overwegend van creoolse afkomst zijnde toeschouwers de handelingen van de pandit. Dan verplaatst de groep zich naar de lbgo-depandance van de Tata Colinschool. Daar wordt een dienst gehouden voor de goden, volgens de pandit. Gangaram Panday, die ook radioman is in Rotterdam, weet zeer boeiend uit te leggen wat hij doet. Een opgeluchte districtscommissaris Ingmar Walden tegenover de toegestroomde pers: “Ik ben zeer blij dat de kinderen verlost zijn van de onheilstichtende geest.” Volgens pandit Gangaram Panday zal het nu rustig zijn op beide afdelingen van de Tata Colinschool. Het gelukkigst lijkt directrice Truus End. “Ik geloof in de Here, Hij zal een bedoeling hebben met de spontane pandit, die notabene met vakantie hier is. Welke, zal de toekomst uitwijzen.”-.

Bron/Copyright:

,28/03/2006


Boze geest Tata Colin school eindelijk verjaagd?

Paramaribo - Gisteren heeft onder grote belangstelling pandit Gangaram Panday middels hindu ritus getracht om de geest van een vermoedelijk 15 -jarig meisje, dat 12 jaar terug middels ophanging om het leven kwam, te verdrijven. Onder de belangstellenden bevonden zich de districtscommissaris van Coronie, Ingwer Walden, de directrice van de Tata Colinschool, mevr End, buurtbewoners en scholieren van de Tata Colinschool zelf.

Volgens een leerling die vanaf het begin tot het eind van het ritueel aanwezig was, is de pandit aangevangen met een gebed waarna er gezang volgde. Dit alles vond in het Sarnami plaats. Aan het eind van het ritueel heeft de pandit in elke hoek van het schoolerf een rode vlag aan bamboestokken opgehangen om in de toekomst boze geesten van het schoolerf te weren indien kwaadwilligen van plan zijn om de scholengemeenschap weer kwaad te doen. De buurtbewoners hopen dat hetgeen ze gezien hebben voor een oplossing zal zorgen, zegt de leerling.

Op de vraag waarom niet een bonuman uit Coronie voor een oplossing gezorgd heeft, zegt de scholier dat de bonumans in Coronie geweigerd hebben. ‘Ze gaan niet helpen, omdat ze al beschuldigd zijn dat zij die dingen daar hebben gezet. Als een Coroniaanse bonuman die dingen nu gaat weghalen, is men geneigd te zeggen dat hij dat ding daar heeft gezet. Dat vertelde een bonuman tenminste aan mij,’ vertelde de leerling aan DBS. De dc is optimistisch gestemd en hoopt dat hetgeen de pandit gisteren heeft verricht werkelijk voor een oplossing zal zorgen. Volgens de pandit behoort het geestelijk probleem van de Tata Colin school sinds gisteren tot het verleden.

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname / Nickerie.Net

,28-03-2006


Update: 27-03-2006

Coronie snakt naar een oplossing

door Desi Truideman

Paramaribo - In Coronie wordt de komst van pandit Gangaram Panday met veel vertrouwen tegemoet gezien. “Het is feest op de Tata Colinschool, want de pandit komt”, zegt een hoopvol gestemde vijftienjarige leerlinge van de school. Coronie is in de ban van de gebeurtenissen die sinds weken de Tata Colinschool teisteren. “Het heeft nu te lang geduurd. De zaak moet nu eindelijk worden opgelost. Het maakt niet uit wie de oplossing brengt – een priester, een dominee, een bonuman, een pandit of een moulvi. We willen verlost zijn van de bakru’s, leba’s, jorka’s en andere takru sani,” verwoordt een man met dreadlocks de gevoelens van veel Coronianen.

De lbgo-school Tata Colin in Coronie

Coronianen zijn godsdienstige mensen. Ook animisme, bijgeloof en natuurreligiën zijn er niet vreemd. Met name het bijgeloof neemt in het leven van de Coronianen een belangrijke plaats in. Veel van ze leven in een wereld vol onzichtbare vijanden. Ziekten en rampen worden toegeschreven aan deze machten. In zo’n samenleving kunnen de gebeurtenissen op de Tata Colinschool de gemoederen danig bezighouden.

Het reportageteam van dWT dat een bezoek bracht aan Coronie, Wageningen en Nickerie, kwam vrijwel geen Coroniaan tegen die niet sprak over wat er zich op de Tata Colinschool afspeelt. Niet een ieder wil er evenwel publiekelijk over praten. Wel denkt iedereen een oplossing te weten. Een tandeloze, oude man zag bijvoorbeeld graag dat president Ronald Venetiaan naar Coronie komt, “want a man sab’ den san’ disi,” legt hij schichtig om zich heen kijkend, fluisterend, maar ernstig uit.

Niet een ieder staat te popelen om de komst van pandit Gangaram Panday. Een man die er sterk in gelooft dat Coronie zijn problemen zelf kan oplossen, is Frederik Riedewald (57), oud-onderwijzer, politicus en actief landbouwer. Hij zegt een voorbeeld te willen zijn voor de Coroniaan, omdat hij de vele productiemogelijkheden die zijn district heeft, dankbaar benut. “Coronie heeft vele mogelijkheden. Ik plant bijvoorbeeld allerhande groenten, bananen en andere gewassen en verdien er een aardige boterham mee,” zegt hij trots. “De problemen van de Tata Colinschool kunnen we zelf oplossen. Er zijn voldoende capabele mensen in dit district om ze aan te kunnen.” Als oud-onderwijzer weet Riedewald dat zich voor het eerst zoiets op een school voordoet. Het houdt de mensen bezig en veroorzaakt verstoring van de gemoedsrust. “De publiciteit die deze gebeurtenissen krijgen, vind ik een goede zaak, omdat je de ogen van mensen opent en belangstelling wekt voor het district. Wat bijvoorbeeld weer aan het licht is gekomen, is dat bij de aanpak van zaken geen saamhorigheid is onder de Coroniaanse bevolking. We moeten in situaties zoals die van de Tata Colinschool juist de handen in elkaar slaan en gezamenlijk de zaken aanpakken.

Maar weet u, het is de oude politiek die mensen verdeeld houdt. Wij Coronianen zijn een trots volk en zullen wel uit de problemen komen. Ik hoop wel dat situaties, zoals die zich nu voordoen op de Tata Colinschool, nooit meer voorkomen. Coronie verdient het om in rust tot ontwikkeling te worden gebracht.”-.


Update: 25-03-2006

 

‘Maandag alles normaal op Tata Colinschool’

Pandit voelt dwalende geesten van een overleden meisje

 

door Martin Redjodikromo (DWT)

Paramaribo - “Voor mij is dat gewoon een klein probleem, want er zijn veel grotere problemen, hoor”, zegt pandit Aneroedh Gangaram Panday. Als het aan hem ligt is maandag de situatie op de Tata Colinschool te Coronie helemaal genormaliseerd.

Pandit Aneroedh Gangaram Panday, afgelopen donderdag op de Tata Collinschool in Totness. Hij voelt de 'dwalende geest' aan van een tienermeisje dat twaalf jaar geleden is overleden of vermoord.-.

Hij heeft afgelopen donderdag een bezoek aan de door ‘boze geesten’ geteisterde school gebracht. Hij heeft een paar rites uitgevoerd en kon proeven, dat het gaat om een geest van een tienermeisje, dat twaalf jaar geleden op heel mysterieuze wijze om het leven is gekomen. “Haar ziel heeft geen rust en dwaalt maar rond en valt iedereen lastig. Wat ik ook weet is dat haar ouders, ik denk die vader, met bovennatuurlijke krachten bezig is.” Wat er precies met het meisje is gebeurd kan hij niet in detail beschrijven, omdat hij in feite maar voor twaalf dagen naar Suriname is gekomen voor familie en vriendenbezoek.

De pandit heeft dus ook niet al zijn heilige attributen meegenomen, maar heeft inmiddels “alles’ lokaal kunnen betrekken om maandag, de hele dag, volgens hindoerites, “de zwervende geest van het meisje weg te brengen waar ze thuishoort.” Gangaram Panday benadrukt dat een mens wordt geboren en sterft, maar een ziel niet. “Die blijft voortleven, maar verlaat het lichaam, pas als zijn of haar aardse taak is volbracht. De geestkwelling heeft zich al ruim vier tot vijf jaar gemanifesteerd in het kokosdistrict en zou zijn ‘boetegeld’ gaan opeisen bij het ingaan van het dertiende jaar.”

De hindoegeestelijke, die dinsdag vertrekt, is ervan overtuigd dat na maandag de zaak is genormaliseerd. “Je gaat het niet direct merken, maar het kan een paar maanden duren. Nogmaals, ik ben geen God, maar ik zal m’n best doen. Iedereen mag komen kijken, want alles gaat in de openlucht gebeuren en op die dag zal iedereen weten hoe het meisje is overleden.”. -.

 


 

Update: 22-03-2006

Boze geesten slaan weer toe op Tata Colin College

Ashley Lieveld

Totness (Coronie) - Een dag na de druk bezochte ontmoeting die de ministeriele delegatie onderleiding van minister Edwin Wolff maandagmiddag had met leerkrachten en ouders van leerlingen van de Tata Colinschool in het distrikt Coronie, was het weer helemaal mis. Volgens informatie die Times vanuit het cocosdistrikt bereikte was een leerling dinsdag weer bezeten door de boze geesten die op de school rond dwarrelen en heeft toen een mede leerling met een stoel bewerkt.

Dinsdagmiddag voor een uur maakte Times contact met Truus End, directrice van de school, om te informeren hoe de dag was verlopen. De directrice verwees de krant naar het hoofd van het Bijzonder Lager Onderwijs (BLO), Kenneth Biervliet, voor meer informatie omdat zij haar rapportage zou hebben opgestuurd naar voornoemde afdeling. Biervliet bevestigde de informatie en deelde desgevraagd mee dat de leerling die met de stoel bewerkt is, inmiddels naar Paramaribo is overgebracht voor medische behandeling. Volgens Biervliet draait de school normaal door. Van het hoofd BLO vernam Times dat er vrijdag een algemene gebedsdienst wordt gehouden in het district waarbij er ook geestelijken uit Paramaribo aanwezig zullen zijn.

Bron/Copyright:

Suriname Times / Nickerie.Net

,22-03-2006


God behoedde Minov directieteam onderweg naar Coronie

Geplaatst: 22/03/2006

Paramaribo - De bus met zeker twaalf inzittenden van het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling heeft zowel op de heen als terug weg naar Coronie afgelopen maandag bandenpech gehad. Op de heenweg was de bandenpech van dien aard dat het maar een haartje had gescheeld of er was sprake van een vrij ernstig ongeluk.

Op een gegeven moment hoorde men in het voertuig waarin onder meer Adiel Kallan, Richenel Trusfull, Kenneth Biervliet, mevrouw Baktawar en anderen zaten, een harde knal waarna het voertuig voorzeker meer dan 100 meters slipte over de Oost West verbinding ter hoogte van km 121. Gelukkigerwijs kwamen er geen tegenliggers en kwam iedereen met de schrik vrij. De bus maakte met een vrij hoge snelheid een manoeuvre van 180 graden en wees richting Paramaribo. Het voertuig van de minister reed er net achteraan. De delegatie was onderweg naar Totness in verband met de onchristelijke taferelen die zich afspelen op de Tata Collinschool. ‘Het was God die ons heeft behoed,’ was de reactie van minister Edwin Wolf.

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname / Nickerie.Net

,22-03-2006

 


Update: 21-03-2006

Totness (Coronie) - In verband met de "vreemde" gebeurtenissen op de Tata Colin School te Coronie heeft een ministeriele delegatie onder leiding van onderwijsminister Edwien Wolf het district Coronie bezocht. Maandagochtend moest de school rond acht uur 's morgens wederom gesloten worden, omdat enkele leerlingen door geesten werden geplaagd. Deze foto geeft aan de aankomst van de minister op het schoollterrein.

Leerlingen van de Tata Colinschool te Coronie hebben de laattse tijd erg veel last van boze geesten, waardoor er angst heerst onder deze kinderen. Veleln durven de schoool niet meer te bezoeken. Bij het bezoek van onderwijsminister Edwien Wolf op de school was de opkomst van de ouders van leerlingen van de school boven verwachting. De bijeenkomst met de ouders werd afgelosten met gebed door een geestelijke. 

Bron/Copyright:

Suriname Times / Nickerie.Net

,21-03-2006


Update: 20-03-2006

Totness (Coronie) - Vrijwel unaniem zijn de ouders van leerlingen van de Tata Collinschool het met elkaar eens geworden dat God hulps nodig is om het probleem waarmee de school zit, op te lossen. Dat is het resultaat van een ontmoeting die de minister van Onderwijs en Volksontwikkeling, Edwin Wolf, gisteren op het schoolerf te Totness (Coronie) had met een aanzienlijke menigte.

De minister heeft een delegatie naar het district geleid, bestaande uit leden van zijn staf en enkele geestelijke leiders. De aanleiding van het bezoek was het feit dat al geruime tijd leerlingen op die bewuste school in ‘trance’ raken zonder dat tot nu toe een aanwijsbare oorzaak te achterhalen is. Bij de ouders van de leerlingen was duidelijk vrees en bezorgdheid te merken over die toestand. Het hoofd van de Tata Collinschool, mevrouw End, gaf tijdens de ontmoeting aan dat de school terug moet naar de staat van “rust en vrede” die daar altijd heeft geheerst. De geestelijke Eric Tjin Kon Kiem heeft aan het einde de Coronianen bemoedigend toegesproken. “Un no las’ ati”, was de kern van zijn advies.-.

 

Bron/Copyright:

Suriname Times / Nickerie.Net

,20-03-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics