Nickerie.Net, vrijdag 24 maart 2006  


SPLITSING IN DE ZANGVOGELORGANISATIE VAN NICKERIE

Richenel Small

NIEUW NICKERIE - Er is een grote splitsing te ontstaan in de zangvogel bond van de Nickerie. Een deel van de leden van de organisatie is zo teleurgesteld in de gang van zaken dat zij heeft besloten om zelf wedstrijden te gaan houden op een andere lokatie dan het Volksplein.

Reeds aan het einde van het vorige jaar was het duidelijk dat het niet zo goed ging met de organisatie, toen bestuursleden kenbaar maakten niet meer bereid te zijn onder bepaalde omstandigheden te functioneren. Deze bestuurders namen duidelijk aanstoot aan de afbrekende kritiek op de wijze waarop zij hun taken uitvoerden en de vele verdachtmakingen. Uit onvrede hierover hadden zij met onmiddellijke ingang hun taken neergelegd. Hierdoor kwam het Februari Toernooi, dat inmiddels is vernoemd naar Pate Smiths, in gevaar en op een bijeenkomst werd besloten om een commissie in het leven te roepen die ervoor moest zorgdragen dat het toernooi alsnog kon worden georganiseerd. De vergadering heeft toen duidelijk verzuimd te werken aan het wegmaken van de spanningen onder de leden, waardoor het aantal inschrijvingen voor deelname aan het toernooi beduidend minder was dan normaal.

Vanwege het ontbreken van sfeer bleef een groot deel van de leden weg bij de wedstrijden, die op het Volksplein plaatsvinden. Zelfs Pate Smiths, naar wie het toernooi is vernoemd, heeft uit onvrede vanaf de start zijn gezicht nog niet laten zien op het Volksplein, terwijl hij iemand is die bij zangvogelevenementen altijd zijn gezicht laat zien.

De druppel die de emmer heeft doen overlopen is het besluit van de commissie om vogelwedstrijden van twee weken geleden af te gelasten om grond van het feit dat er teveel mompieren waren op het Volksplein. Dit besluit is niet alleen in strijd met het geldende competitiereglement, maar is ook genomen zonder overleg met de deelnemers. Het is bovendien een heel normale zaak in Nickerie dat deze insecten zich in morgenuren vertonen en voor last zorgen. Het reglement geeft duidelijk aan dat slechts bij regenval het mogelijk is om wedstrijden af te gelasten.

De leden die nu hun eigen pad opgaan, veelal oud-bestuursleden van de bond, zullen vanaf de komende week zondag op het “Parkterrein” aanwezig zijn om zich naar hun zeggen “in alle rust te kunnen wijden aan hun hobby”.

Bron/Copyright:

Suriname Times / Nickerie.Net

,22-03-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics