Nickerie.Net, vrijdag 24 maart 2006  


Suriname Rice Organizations een mislukking

door Eric Mahabier

Paramaribo - De in 2004 opgerichte Suriname Rice Organizations (SRO) als nieuwe entiteit van de Stichting Machinale Landbouw (SML), is een mislukte operatie gebleken. Hoewel de structuren formeel nog bestaan, functioneert dit instituut niet meer. De SML treedt weer op als rechtspersoon. Dit zegt minister Kermechand Raghoebarsing van Landbouw, Veeteelt en Visserij.

Volgens de bewindsman was SRO voor een jaar ingesteld “om de verwerking van SML te isoleren en zelfstandig verder in operatie te gaan”. De onderneming zou met een Caribische bedrijf opgezet worden. De buitenlander kwam echter niet in, waardoor de operatie een mislukking werd. “SRO was met een directie voor een jaar en dat jaar is lang voorbij.” De privatisering van SML gaat naar zeggen van Raghoebarsing onverkort door. De helft van het totale bouwareaal van 10 duizend hectare van de SML kwam in handen van de SRO. Het ander deel is verkaveld onder de werknemers, die nu als boeren opereren. Raghoebarsing belooft spoedig verdere begeleiding van deze groep boeren middels trainingen en financiën. SRO moest zorgdragen voor alle inputs en zou de oogst van de boeren opkopen. In de opkoopprijs waren de voorgeschoten kosten voor de inputs afgetrokken.-.

Bron/Copyright:

,24/03/2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics